W dniach 5/6.11.2010 w ośrodku wypoczynkowym ” Hottur” w Borowicach spotkali się członkowie Dolnośląskiej Izby Turystyki na uroczystym zakończeniu sezonu 2010.

Spotkanie było okazją do wręczenia odznak ” Za zasługi dla turystyki” nadanych:

 • Ewie Kubeczek
 • Barbarze Jadwidze Suszko
 • Tadeuszowi Jaroszewskiemu
 • Magdzie Studziennej
 • Zbigniewowi Łabazowi
 • Krzysztofowi Dyli

Wręczenia dokonali: Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Jerzy Pokój, Prezes Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Giertler oraz Prezes Dolnośląskiej Izby Turystyki Marek Ciechanowski

Nie zabrakło innych nagród . Były dyplomy dla zrzeszonych w DIT jubilatów:

 • Spółdzielczego Centrum Rehabilitacyjno-Medycznego”Resurs” obchodzącego 20-lecie
 • Biura Podróży”Kon Tiki” z okazji 15-lecia
 • trzech „Dziesięciolatków” :TVK, Scout Tour i PKS-TOUR S.A.

Podsumowano Ranking Turoperatorów ogólnopolskich, w którym kolejne miejsca zajęły biura podróży:

 1. Oasis Tours
 2. Exim Tours
 3. Ex equo: Nowa Itaka i Wezyr Holidays

i dolnośląskich, gdzie kolejność była następująca:

 1. Eltur
 2. Joanna
 3. Ex equo: Juventur i Remedium

Wyróznienia jubilatom i laureatom wręczyli: Dyrektor wydziału turystyki Urzędu Marszałkowskiego Wojciech Biliński, Przewodniczacy Sejmiku Wojewódzkiego Jerzy Pokój, Prezes DIT Marek Ciechanowski

Kolejnym punktem bogatego programu spotkania było podpisanie porozumienia o współpracy między DIT a SIGNAL-IDUNA, którego dokonali: Dyrektor Biura Ubezpieczeń Turystycznych SIGNAL-IDUNA Jerzy Świątek i Prezes DIT Marek Ciechanowski.
Po tej części zebrani przenieśli się do sali głównej gdzie kontynuowano przyjemną ceremonię nagradzania.
Nagrodzeni zostali: najlepsi sprzedawcy polis SIGNAL- IDUNA ; Kon-Tiki, Bis-Travel i Selectholidays ,przez Dyrektora Jerzego Świątka
oraz najlepsi agenci przez przedstawicieli Touroperatorów Oasis, Exim tours i Nowa Itaka.
Ostatnim wręczonym wyróżnieniem była Odznaka Honorowa „Za zasługi dla turystyki” przyznana Dolnośląskiej Izbie Turystyki.
Aktu dekoracji dokonał Prezes ITRP Aleksander Giertler a zaszczytne wyróżnienie, w imieniu wszystkich członków stowarzyszenia, przyjął Prezes DIT Marek Ciechanowski.
Póżniej czas upłynął nam na zabawie, z której wszyscy zadowoleni wrócili do codziennego życia.
Życzę wszystkim aby nadchodzący rok był równie obfity w nagrody i wyróżnienia.