Zarząd DIT w drodze obiegowej przyjął w poczet członków DIT firmę Kolejkowo SA. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Rekomendacje wystawiły następujące firmy: Promotion Club Wrocław Euro 90 Travel Jelenia Góra. W załącznikunotatka powitalna. Serdecznie witamy i życzymy udanej współpracy w ramach DIT.

Czytaj więcej →

Warszawa 30.06.2022 Odbyło się Walne  Zebrania Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Warszawskie Izby Turystyki. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia na podstawie wygłoszonych sprawozdań Zarządu i KomisjiRewizyjnej  udzieli absolutorium ustępującym władzom  oraz wybrali władzeWIT na następną kadencję. Na podstawie przeprowadzonego tajnego głosowania Prezesem Zarządu na nową kadencję została  wybrana koleżanka Elżbieta Wrońska. Następnie dokonano wyboru w tajnym głosowaniu Członków Zarządu oraz KomisjiRewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego  na nową kadencję. Poniżej […]

Czytaj więcej →

5 lipca br. w Biurze Regionalnym EPRO Sp. z o.o. we Wrocławiu odbyła się konferencja pod nazwą „Planowanie sukcesji rodzinnej i firmowej”. Dolnośląską Izbę Turystyki reprezentowała Barbara Zabieglik. Spotkanie poprowadził Paweł Miszkurka z Kancelarii LTF, prawnik ze specjalizacją w zakresie prawa finansowego. Planowanie sukcesji to system zabezpieczeń prawnych i finansowych, którego celem jest zminimalizowanie ryzyka zagrożeń związanych ze śmiercią osób kluczowych w danej rodzinie lub firmie. Dobrze skonstruowany plan sukcesji […]

Czytaj więcej →

Gdańsk – odbyło się kolejne Posiedzenie Rady POT. Podjęto 2 Uchwały merytoryczne: po prezentacji i dyskusji przyjęto:Sprawozdanie Finansowe POT za rok 2021 oraz Sprawozdanie z działalności POT za 2021. Ponadto odbyła się dyskusja nad następującymi tematami: Polski Bon Turystyczny Wyniki badań „Obcokrajowcy o Polsce”’, Ocena efektywności działań POT po wprowadzeniu zmian w strukturze organizacyjnej, Sprawy różne. Po przerwie odbyło się  wspólnie posiedzenie Rady POT i Rady Ekspertów ds. Turystyki . Dyskusja […]

Czytaj więcej →