Przed Walnym Zgromadzenie o godz. 9,00 odbyło się Posiedzenie Wrocławskiej Rady Turystyki w Starej Bibliotece.

Zebranie rozpoczęło  się od krótkiego śniadania w formie bufetowej. W trakcie spotkania zaprezentowana została nowa struktura Urzędu Miejskiego Wrocławia. Omówione zostały bieżące tematy kluczowe dla rozwoju wrocławskiej turystyki, podsumowano działania od ostatniej Rady oraz omówiono krajowy proces legislacyjny związany z opłatą turystyczną i najmem krótkoterminowym. W spotkaniu z DIT uczestniczyli Alina Chrzanowska, Jakub Paczyński oraz Marek Ciechanowski. Po obradach członkowie Rady udali się na Walne Zgromadzenie WROt , które od 11,00 miało obradować w ZOO.

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Wrocławska  Organizacja Turystyczna

Walne Zgromadzenie WROt  rozpoczęło swoje obrady w II terminie  tj. o 11,15  na terenie ZOO Wrocław, w Afrykarium. Podczas zebrania udzielono absolutorium członkom Zarządu za działania w ubiegłym roku oraz nadano honorowe członkostwo Panu Zbigniewowi Pasiece, zasłużonemu dla wrocławskiej turystyki wieloletniemu dyrektorowi hoteli we Wrocławiu. Po oficjalnej części spotkania odbyło się WROtowe sieciowanie. Alfred Wagner, Prezes WROt, przedstawił działania organizacji za ostatni kwartał oraz omówił najbliższe plany. Spotkanie zakończyło się networkingiem przy poczęstunku.  Z DIT uczestniczyli kol. Izabela Nawrat – Bissole , Jakub Paczyński –Kolejkowo ( Skarbnik Zarządu WROt) oraz Marek Ciechanowski –DIT( członek Zarządu WROt).