W Dolnośląskim Centrum Filmowym odbyło się XXXVIII  Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna. Podczas zebrania jednomyślnie udzielono Zarządowi stowarzyszenia absolutorium, omówiono sprawozdanie stowarzyszenia za 2023 rok oraz planowane działania. Sprawozdanie roczne zostało zestawione również z realizacją strategii rozwoju stowarzyszenia DOT na lata 2020-2025. Uczestniczył ze strony DIT kol. Marek Ciechanowski (Wiceprezes Zarządu DOT) oraz kol. Elżbieta Szumska (Sekretarz Zarządu DOT)  oraz Jakub Paczyński (członek Zarządu DOT).

Po części oficjalnej była okazja do rozmów kuluarowych i pierwszych przymiarek do powstania planu merytorycznego na 2025 rok. 

Foto: Michał Kielan Robi Zdjęcia