Walne  Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków ITRP odbyło się w Katowicach dn.12.05.2023.

Miejscem obrad był Dom Śląski i na początku obrad o jego historii mówił pan Grzegorz Franki. A później rozpoczęto obrady.

Szybko i sprawnie powołano Przewodniczącego Zebrania, Sekretarz a później Komisję Mandatowo-Skrutacyjną oraz  Komisję Uchwał i Wniosków.

Po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu ITRP Komisji Rewizyjnej ITRP, Sądu Branżowego ITRP, a także po dyskusji na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono Absolutorium dla Zarządu ITRP.

Głównymi tematami w dyskusji były:

1. Obchody istnienia XV lecia ITRP w kwietniu 2024 r.- gdzie zorganizować i jak pozyskać  potrzebne fundusze

2. Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze ITRP – 2024

3. Przynależność do samorządu turystycznego obligatoryjna czy dobrowolna?

4. Społeczna Rada Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

5. Współpraca z innymi organizacjami turystycznymi

6. Ustawa tzw. część o hotelach, zakwaterowaniu oraz  pilotach i przewodnikach.

7. Centralny Port Komunikacyjny – potwierdzenie naszego stanowiska z XIV WSZCz ITRP

Po obradach delegaci z Dolnośląskiej, Nowosądeckiej, Śląskiej, Szczyrkowskiej oraz Warszawskiej Izby zostali zaproszeni na  tradycyjny śląski obiad.

Dziękujemy za pomoc  przy organizacji Walnego firmom: Signal – Iduna  oraz MerlinX.