Zgromadzenie odbyło  się w dniu 10 maja 2023 w Sali konferencyjnej Hotelu Europejski  we Wrocławiu.

Reprezentanci poszczególnych firm zrzeszonych w DIT przybywali na obrady od 10,45 ale mimo tego Zgromadzenie zaczęło obradować w drugim terminie.

Szybko i sprawnie powołano Przewodniczącego Zebrania, Sekretarz a później Komisję Mandatowo-Skrutacyjną oraz  Komisję Uchwał i Wniosków.

Po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu DIT  i Komisji Rewizyjnej , a także po dyskusji na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono Absolutorium dla Zarządu DIT.

Przed przerwą kawową wręczono 3 Dyplomy dla firm , które obchodzą w tym roku swoje 30 lecie działalności: SKORPION, REMEDIUM, KARKONOSZ.

Prezes DIT podziękował za wieloletnią pracę w Zarządzie Koleżankom : Barbara Zabieglik, Barbara Dabrowska i Danuta Nawrocka.

Wszystkie 3 panie otrzymały portrety z dedykacją od członków Dolnośląskiej Izby Turystyki .

Jeszcze w tej części zgłoszono kandydatów na Prezesa  DIT. Jednym kandydatem był kol. Marek Ciechanowski.

W czasie przerwy kawowej trwały owocne rozmowy w kuluarach. Wymieniano się poglądami snuto plany na przyszłość. Z tych rozmów zaraz po przerwie koleżanki zgłosiły chęć powołania

Klubu Tanecznego przy DIT . Komisja Skrutacyjna poinformowała ,że Prezesem został kolega Marek, decyzja została podjęta jednomyślnie  przez Walne.

Nowy Prezes zgłosił  kandydatów na członków Zarządu DIT , którzy wcześnie zostali rekomendowani  przez ustępujący Zarząd .Ze wszystkim kandydatami  były przeprowadzone rozmowy wstępne  aby kandydować do Zarządu.

Lista alfabetyczna : Alina Chrzanowska – BP Lido Wrocław, Agnieszka Korluk –BP Eltur Wrocław, Anna Mażanowicz- BP Eurobus Wrocław , Grzegorz Rojek – COHM Wrocław, Jakub Paczyński- Kolejkowo S.A., Dawid Seweryn – Piast Tourist Legnica i Izabela Zienkiewicz – BP Jolka Wałbrzych. Wszyscy kandydaci zostali wybrani w skład Zarządu DIT. Zarząd będzie liczył 8 osób.

Na pierwszym zebraniu kol. Ciechanowski zaproponował aby funkcje w Zarządzie pełnili;

Grzegorz Rojek – I Wiceprezes  DIT

Alina Chrzanowska- Wiceprezes  DIT

Anna Mażanowicz – Skarbik  DIT

Agnieszka Korluk, Jakub Paczyński, Damian Seweryn oraz Izabela Zienkiewicz – Członkowie Zarządu DIT.

Wybrano  Komisję Rewizyjną  w składzie :Edward Bieleńko – Oświata Wrocław, Zbigniew Łabaz- Kontiki Wrocław i Aleksander Sobera – Promotion Club  Wrocław.

Kol. Zbigniew Łabaz- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej DIT, Edward Bieleńko- Sekretarz KR DIT i Aleksander Sobera – Członek KR DIT.

Po wyborach przyjęto plan działania na rok 2023 , plan Finansowy oraz Uchwałę Programową. Po zakończeniu obrad Prezes zaprosił  wszystkich na symboliczna lampkę wina oraz na obiad.

Ustalono także skład delegacji na Walne  Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków ITRP w Katowicach w dniu 12 maja 2023.