EGZAMIN CERTYFIKACYJNY DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY TURYSTYKI 10.06.2023
SESJA SZKOLENIOWA WIOSNA 2023

W dniu 10.06.2023 (sobota) w siedzibie Dolnośląskiej Izby Turystyki we Wrocławiu odbędzie się egzamin dla kandydatów na Pilotów Wycieczek i Rezydentów Biur Podróży. Zdający otrzymają certyfikat i identyfikator uprawniający do wykonywania zawodu. Mają także możliwość wstąpienia do Klubu Pilota Wycieczek DIT i do promowania się na rynku pracy, obserwowanym przez dużą grupę touroperatorów w kraju i za granicą. Piloci i rezydenci obsługują grupy turystów na terenie kraju, wyjeżdżające za granicę oraz obcokrajowców przyjeżdżających do Polski.

ZAPISY NA EGZAMIN NA DOLE STRONY

Początkujących, którzy chcą się zrealizować w turystyce lubią podróże po świecie i pracę z ludźmi – zapraszamy do udziału w Kursie Pilota Wycieczek i Rezydentów Biur
Podróży prowadzonym pod auspicjami DIT przez Centrum Doskonalenia Kadr „Oświata Wrocław”. Zajęcia i ćwiczenia prowadzone są w soboty i niedziele w systemie stacjonarnym ( marzec – kwiecień lub listopad -grudzień).

Wymagania:

  • skończone 18 lat
  • wykształcenie średnie (min. ukończona szkoła średnia)
  • znajomość języka obcego

Zapisy na kurs: www.oswiata.wroc.pl
lub tel. 601 641 533 , 601 641 523
( za egzamin i szkolenie wystawiane są faktury VAT)

ZAPISY NA EGZAMIN: