Kongres Turystyki Polsko-Czeskiej 5-6.10.2021.

Świdnica znów gościła Kongres Turystyki Polsko –Czeskiej . Do Świdnicy przyjechali: samorządowcy, naukowcy, przedsiębiorcy turystyczni : hotelarze, przewoźnicy, biura podróży, atrakcje turystyczne .

W załączniku program Kongresu . Oprócz wykładów, prelekcji ,panelów ,dyskusja toczyła się kuluarach a w drugim dniu na warsztatach tematycznych .Jedną z prelekcji na temat Polskiego Bonu Turystycznego wygłosił kol. Marek Ciechanowski a później z kol. Krystyną Papiernik brał udział w panelu „Kiedyś znów będzie normalnie-jaką ofertę przygotować na rynek?” Pod czas Kongresu odbyło się wspólne posiedzenie Zarządów ITRP i DIT poświęcone między innymi , takim sprawom jak : założenia do nowelizacji Ustawy o usługach turystycznych-hotele i przewodnicy, 30 –lat ŚIT, Światowy Dzień Turystyki, stanowisko w sprawie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, okazji ŚDT i 30 –lecia ŚIT przyznano Złote Odznaki ITRP i DIT.

Wieczorem odbyło się wręczenie nagród w różnych kategoriach .Występ zespołu PECTUS został przyjęty na stojąco i nagrodzony gromkimi brawami . Poniżej oficjalna lista nagrodzonych( wśród nagrodzonych 2 członków DIT – MiniEurloand z Kłodzka i BP Eltur z Wrocławia: Przyjazna Gmina” oraz najlepszy produkt i usługa turystyczna

W pierwszym dniu konferencji Kongresu Turystyki Polsko-Czeskiej w Świdnicy wręczono tytuły „Przyjazna Gmina 2021” a także nagrodzono najlepsze produkty i usługi turystyczne mijającego roku. Przyznano również nagrody dla podmiotów wyróżniających się w działalności turystycznej na polsko-czeskim pograniczu. Przyznała je kapituła konkursu wyłoniona w ramach projektu „Turystyka wspólna sprawa”, w dwóch kategoriach: produktu turystycznego polsko-czeskiego pogranicza oraz usługi turystycznej polsko-czeskiego pogranicza.

Świdnica nagrodzona

Miasta Świdnica oraz Trutnov w Czechach otrzymały nagrodę Turystyczny Produkt Roku 2021 za realizację projektu Turystyka Wspólna Sprawa, w tym cyklu konferencji dotyczących rozwoju polsko-czeskiego pogranicza.

Przyjazna Gmina

To ogólnopolski program, który redakcja Forum Biznesu po raz trzynasty skierowała do polskich miast i gmin. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych samorządów w Polsce, promocja i wspieranie sprawdzonych rozwiązań oraz nowych projektów w zakresie gospodarczym, społecznym, ekologicznym, turystyczno-przyrodniczym i historyczno-kulturowym.

Poprzez ten program prezentowane są sukcesy polskich miast i gmin, wiele uwagi poświęcone jest roli samorządów w kontekście euroregionalnego funkcjonowania, nowoczesnych rozwiązań, jakie gminy wprowadziły, by podnieść poziom życia mieszkańców i atrakcyjność inwestycyjną, gwarantującą wzrost gospodarczy. Promowanie polskich miast i gmin jest elementem niezbędnym w tworzeniu ich silnej pozycji konkurencyjnej, zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i międzynarodowym. Program „Przyjazna Gmina” nakreśla pełniejszy obraz przemian, jakie zachodzą w gminach oraz pozwala na pozyskanie nowych obszarów współpracy.

Statuetki Przyjazna Gmina 2021 odebrali:

- w kategorii gmina wiejska - Gminy Hażlach, woj. śląskie - za skutecznie zabieganie o środki zewnętrzne i inwestowanie ich w innowacyjne projekty
- w kategorii gmina miejsko-wiejska o charakterze wielobranżowym - Gmina Rzgów za zrealizowane w ostatnim czasie inwestycje infrastrukturalne oraz profesjonalną i kompleksową obsługę inwestorów
- w kategorii eko-gmina miejska o charakterze przemysłowo-handlowym dla miasta Będzin woj. śląskie za kampanię edukacyjno-ekologiczną „Ochrona różnorodności biologicznej” w ramach projektu Zagłębiowski Park Linearny
- w kategorii gmina miejska o charakterze wielobranżowym dla Piotrkowa Trybunalskiego za Miejską Bibliotekę Publiczną „Mediatekę” – nowoczesne centrum nauki i kultury
- w kategorii gmina miejsko-wiejska o charakterze rolniczo-przemysłowym - Miasto Tarczyn za wdrożony program szeregu udogodnień dla przedsiębiorców mających na celu przeciwdziałanie skutkom „covidowych” obostrzeń

Specjalne wyróżnienie – Samorządowy Lider Zarządzania 2021 przyznano burmistrz Tarczyna Barbarze Galicz.

Turystyczny Produkt i Turystyczna Usługa Roku 2021

Idea nagrodzenia najlepszych produktów i usług dedykowanych uczestnikom
i organizatorom turystyki w Polsce powstała sześć lat temu w Świdnicy podczas Kongresu Turystyki Polskiej, kiedy redakcja Forum Biznesu dołączyła do grona partnerów wydarzenia.

Celem programu jest promocja usług i produktów z branży turystycznej, które reprezentują najwyższe standardy oraz gwarantują klientom otrzymanie produktu lub usługi na najwyższym poziomie.

Laureatami nagród za działania, projekty, produkty i usługi turystyczne w 2021 roku, zostali:

 • w kategorii Turystyczny Produkt: Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis we Wrocławiu za wystawę w Centrum Edukacji Ekologicznej
  Centrum Nauki i Techniki EC1 z Planetarium EC1
  Farma Iluzji sp. z o.o. z miejscowości Mościska w woj. mazowieckim za realizację programu „Akcja Integracja na Farmie Iluzji”
  Gminy: Jedlina-Zdrój, Głuszyca i Walim, woj, dolnośląskie, za projekt ROWEROWA 500
  Dolnośląska Organizacja Turystyczna za portal sprzedażowy www.dolnyslask.travel.pl
  Biebrzański Park Narodowy za ścieżkę edukacyjną „Szuszalewo – Nowy Lipsk”
 • w kategorii Turystyczna Usługa Roku: Centrum nauki Hevelinum w Gdańsku za ofertę historyczną Hevelianum
  Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis we Wrocławiu za świadczone usługi edukacyjne
  Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie za rejs pasażerski statkami Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej po odcinku pochylniowym oraz przez jezioro Druzno między Elblągiem a Buczyńcem
  Miasto Wałbrzych za EXPLORE WAŁBRZYCH
  Biebrzański Park Narodowy za usługi Punktu Informacji Turystycznej Biebrzańskiego Parku Narodowego

Nagrody Produkt Turystyczny Polsko-Czeskiego Pogranicza otrzymali:

- Muzeum Broni i Militariów w Witoszowie Dolnym
- Park Miniatur MiniEuroland z Kłodzka
- Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracji Wałbrzyskiej za projekt „Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych“
- Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej za Singletrack Glacensis
Trutnov Trails (Trutnowskie Trasy) Rýbrcoul - duch hor, z. s.. Rýbrcoul - duch gór, z. s.)

Nagrody Usługa Turystyczna polsko-czeskiego pogranicza przyznano:

- Biuro Podróży Eltur z Wrocławia
- Rekreační areál Dolce (Teren rekreacyjny Dolce)
- Informační centrum Veselý Výlet v Peci pod Sněžkou a v Temném Dole (Centrum Informacji Veselý Výlet w Temném Dole i Pecu pod Sněžkou

Źródło: http://www.turystykawspolnasprawa.pl/pl/kongres/kongres-polsko-czeskiej-turystyki-swidnica-2021