Z racji, iż wierzymy, że w obecnym roku szkolnym wyjazdy z uczniami będą mogły zostać zorganizowane, reaktywowaliśmy ubiegłoroczną akcję #RatujmyWycieczkiSzkolne pod nową nazwą #JedziemynaWycieczkęSzkolną. Wydaje nam się, że jest to nazwa bardziej adekwatna biorąc pod uwagę napawającą optymizmem wiarę w powroty wycieczek i długofalowy aspekt przedsięwzięcia.

II EDYCJA AKCJI- zmiany
 Reaktywacja akcji pod nową nazwą #JedziemynaWycieczkęSzkolną
(stara nazwa: #RatujmyWycieczkiSzkolne).
Nauczyliśmy się funkcjonować w nowej rzeczywistości, a organizacja wycieczek szkolnych nabrała
nowego wymiaru. Pierwotna akcja nie ma już odzwierciedlenia w aktualnych potrzebach odbiorców –
dezaktywowała się. Chcemy jednak kontynuować tę inicjatywę, nadając jej bardziej pozytywny
wydźwięk.
● Aktualizacja strony WWW i nowa domena: jedziemynawycieczkeszkolna.pl
(stara domena: ratujmywycieczkiszkolne.pl)
Prace nad nową domeną oraz zmianą treści na stronie trwają. Stara domena została zachowana, ale
będzie przekierowana na jedziemynawycieczkeszkolna.pl – tak aby zachować dotychczasowe linki w sieci
i uzyskane pozycjonowanie.
● Przedłużenie i kontynuacja wydarzenia na facebooku.
(stare wydarzenie: „Chcę pojechać na wycieczkę szkolną 2021/2022”).

CELE AKCJI #JedziemynaWycieczkęSzkolną:
● Dostarczenie rzetelnych i sprawdzonych informacji – pomoc merytoryczna
i praktyczna oraz wsparcie w organizacji wycieczek szkolnych w dobie pandemii.
● Zachęcanie do organizacji wycieczek w roku szkolnym 2021/2022 – ukazanie
korzyści z wycieczek, z głównym naciskiem na ich integracyjny charakter.
(Integracja jak ważny, a jednocześnie zaniedbany przez ostatni rok, aspekt w rozwoju ucznia).
● Tworzenie pozytywnego przekazu – zerwanie z niekorzystnymi mitami oraz
łagodzenie i niwelowanie obaw wśród rodziców, nauczycieli i dyrektorów.
(Jedziemy na wycieczkę, bo jest to możliwe, bezpieczne i potrzebne).
● Stworzenie platformy do wymiany doświadczeń – stymulowanie do dyskusji oraz
ułatwienie komunikacji między nauczycielami, dyrekcją, rodzicami, a podmiotami
zaangażowanymi w realizację wycieczek jak biura podróży, hotele, przewoźnicy,
parki rozrywki.

ZAŁOŻENIA AKCJI:
● Akcja ma zasięg ogólnopolski i skierowana jest do: nauczycieli, dyrektorów, rodziców,
uczniów oraz różnych podmiotów z branży turystycznej.
● Akcja jest organizowana przez partnerów, którzy wyrazili chęć członkostwa (ATAS jest
jedynie administratorem akcji). Inicjatywa jest tworzona wspólnie i wymaga
wspólnego zaangażowania.
● Narzędziem dotarcia do grupy docelowej jest: dedykowana strona
jedziemynawycieczkeszkolna.pl; wydarzenie na facebooku „W roku 2021/2022
wyjadę na wycieczkę szkolną”; pakiet grafik do udostępnienia; pakiet materiałów
szkoleniowych – video, pdf, blog itp.
 Udział w akcji jest bezpłatny!