Po długiej przerwie znów spotkaliśmy się w realu. 17 maja  o godz. 11:15 w Sali Konferencyjnej Hotelu Europejskiego odbyło się Walne Zgromadzenie Członków DIT. Tak jak przypuszczaliśmy  przybyli zaszczepieni, ozdrowieńcy lub osoby przynajmniej po pierwszej dawce szczepionki na COVID-19.

Sala przygotowana  i ustawiona z dystansem, maseczki zabezpieczone przez DIT oraz MerlinX, środki odkażające, długopisy od Signal –Iduna i Hoteli Historycznych.

Walne oceniało pracę Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres 17 maj 2019 do 17 maja 2021. Na początku formalności: wybranie przewodniczącego i sekretarza obrad, Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Po stwierdzeniu prawomocności obrad w II terminie  Kol. Prezes DIT przedstawił sprawozdanie Zarządu DIT oraz omówił niektóre aspekty z tego sprawozdania. Później Przewodniczący Komisji Rewizyjnej DIT przedstawił sprawozdanie oraz zgłosił formalny wniosek o udzielenie Absolutorium dla Zarządu DIT. W dyskusji  pojawiły się następujące tematy:

  • Nowy Ład oraz jakie zagrożenia niesie ten program dla osób z inicjatywą i pracujących na własny rachunek,
  • KPO czyli bardzo mało środków skierowanych na turystykę i tylko na wybrane tematy,
  • Brak współpracy z dużymi touroperatorami, oczekiwanie po kilka dni na odpowiedzi dla klientów,
  • Jak organizować wyjazdy dla szkół gdy brak  wytycznych z Kuratorium, że można je organizować,
  • Współpracować z innymi organizacjami  samorządu turystycznego bo mamy takie same problemy
  • Uczciwość  i współpraca między biurami turystycznymi, przewoźnikami oraz pilotami wycieczek,

Po dyskusji przyjęto sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej DIT  oraz udzielono Absolutorium dla Zarządu za te 2 lata społecznej pracy.

W trakcie spotkania wręczono dyplomy oraz upominki od MerlinX dla biur, które obchodzą w tym roku 25 lub 30 lat  swojej działalności. Na koniec przyjęto Uchwałę i Wnioski Walnego  do realizacji na następne okresy. Walne Zgromadzenie udzieliło rekomendacji  dla kolegów Marka Ciechanowskiego i Grzegorza Rojka  do Zarządu ITRP , dla koleżanki Aliny Chrzanowskiej do Sądu Branżowego ITRP a dla Aleksandra Sobery  do Komisji Rewizyjnej ITRP. Po zakończeniu obrad  wszyscy udali się na wyśmienite torty okolicznościowe , lampkę szampana oraz lunch. Dziękujemy za pomoc w organizacji Walnego firmom: Signal-Iduna oraz  Merlin X.