Dolnośląska Izba Turystyki – wyjazd do Krynicy na Walne ITRP.

Silna ekipa Dolnośląskiej Izby Turystyki  brała udział w Walnym Sprawozdawczo-Wyborczym   Zgromadzenie Członków Izby Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej. Jechaliśmy tam z rekomendacją Walnego DIT z dnia 17 maja 2021 dla naszych kandydatów, którymi byli : Marek Ciechanowski, Grzegorz Rojek ,Alina Chrzanowska, Aleksander Sobera. Jak widać poniżej nasi kandydaci zyskali poparcie innych Izb oraz członków założycieli .Odbyło się posiedzenie Zarządu DIT, które omówiło wstępną koncepcję obchodów 30-lecia DIT, Konferencję Bezpieczne Wakacje- brak dofinansowania z UMWD.W skład Zarządu DIT na  podstawie Statutu DIT paragraf 17 pkt .2  został dokooptowany kol. Łukasz Bejster z firmy LUKA TOUR, a kol. Marcin Kurpiel został Przewodniczącym Komisji Transportu DIT . Kol. Kurpiel  będzie uczestniczył w pracach Zarządu DIT z głosem doradczym .

Na miejsce Zgromadzenia zgodnie z decyzją Zarządu ITRP z dnia 1.03.2021 została wybrana Krynica Zdrój.  Po długiej przerwie znów spotkaliśmy się w realu. 24 maja  o godz. 11:15 w Sali Konferencyjnej OW Paradise  odbyło się Walne  Sprawozdawczo –Wyborcze Zgromadzenie Członków ITRP. Tak jak przypuszczaliśmy  przybyli zaszczepieni, ozdrowieńcy lub osoby przynajmniej po pierwszej dawce szczepionki na COVID-19. Na 230 członków ITRP na Sali było reprezentowanych 196  przez osobistą obecność lub upoważnienia .

Walne oceniało pracę Zarządu , Komisji Rewizyjnej ,Sądu Branżowego  za okres 23 czerwiec 2020 do 24 maja 2021. Na początku formalności : wybranie przewodniczącego i sekretarza obrad, Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Po stwierdzeniu prawomocności obrad  Kol. Prezes ITRP przedstawił sprawozdanie Zarządu ITRP oraz omówił niektóre aspekty z tego sprawozdania. Potem Skarbnik  przedstawił  sprawozdanie finansowe. Mimo braku składek od członków Izby sytuacja nie jest taka zła.  Później Sekretarz  Komisji Rewizyjnej ITRP przedstawiał sprawozdanie oraz zgłosił formalny wniosek o udzielenie Absolutorium dla Zarządu ITRP. W dalszej części było sprawozdanie Sądu Branżowego ITRP. Po krótkie dyskusji przyjęto sprawozdania władz ITRP oraz udzielono Absolutorium Zarządowi ITRP.   Potem było trochę uroczyście , Kol. Maria Kulig z NIT otrzymała Złotą Odznakę ITRP a Kol. Andrzej Szymański  Wiceprezes ITRP  pamiątkowy grawerton za pracę w Izbie w latach 2009-2021.

Przystąpiono do wyborów  Prezesa Zarządu ITRP oraz Zarządu ITRP . Później były wybory do Sądu Branżowego i Komisji Rewizyjnej ITRP. Przyjęto plan merytoryczny  i finansowy oraz Uchwałę i Wnioski Walnego Zgromadzenia.

 W dyskusji  pojawiły się następujące tematy:

  • Nowy Ład oraz jakie zagrożenia niesie ten program dla osób z inicjatywą i pracujących na własny rachunek,
  • KPO czyli bardzo mało środków skierowanych na turystykę i tylko na wybrane tematy,
  • Brak współpracy z dużymi touroperatorami, oczekiwanie po kilka dni na odpowiedzi dla klientów,
  • Jak organizować wyjazdy dla szkół gdy brak  wytycznych z Kuratorium ,że można je organizować,
  • Współpracować z innymi organizacjami  samorządu turystycznego bo mamy takie same problemy
  • Obniżenie stawek VAT dla turystyki i gastronomii,
  • Bon socjalny na turystykę dla Seniorów.

W trakcie spotkania wręczono  upominki  ( plecaki, koszulki , podkładki )od MerlinX  oraz gadżety od Signal-Iduna. Po zakończeniu obrad  wszyscy udali się na wyśmienity tort okolicznościowy okazji 30 –lecia firmy Euro 90 Travel oraz lunch. Dziękujemy za pomoc w organizacji Walnego firmom:

Signal-Iduna,  Merlin X  oraz Gastronomia Raj.

Niektórzy przyjechali już w dniu 23.05.2021 i gospodarze z Nowosądeckiej Izby Turystycznej  zaproponowali zwiedzanie Cerkwi w Powroźniku, Muszyny oraz atrakcji Krynicy Górskiej.

Składy osobowe władz ITRP  przedstawiają się następująco:

Zarząd ITRP:

Marek Ciechanowski- Prezes Zarządu ITRP,

Andrzej Żukowski- Wiceprezes,

Grzegorz Rojek – Wiceprezes

Krystyna Papiernik- Sekretarz

Krzysztof Mrowiec- Skarbnik

Jadwiga Wieczorek –Członek

Andrzej Danek – Członek

Komisja Rewizyjna ITRP

Lucyna Sieja – Przewodnicząca

Aleksander Sobera- Sekretarz

Mirosław Bator – Członek

Sąd Branżowy ITRP

Andrzej Stawiarski – Przewodniczący

Alina Chrzanowska- Członek

Mirosława Ignatowicz – Członek