Dnia 27 stycznia w biurze Euro 90 Travel  odbyło się spotkanie Prezesa DIT/ITRP i kol. Wiesława Dzierzby.

Przy kawie  panowie wspominali ostatnie lata współpracy DIT i ITRP ze Starostwem Powiatowym w Jeleniej Górze.

DIT uczestniczył lub był współorganizatorem Targów Tourtec, które prawie 20 lat gościły na jeleniogórskim Rynku, współpraca dotyczyła także Karkonoskich Spotkań Turystycznych, Plebiscytu Na Najlepszego trenera i Sportowca Regionu oraz wszelkich codziennych działań dotyczących turystyki.

Okazją do spotkania było zakończenie 40 letniej pracy pana Wiesława Dzierzby w różnych urzędach ale zawsze była to praca powiązana lub bezpośrednia na rzecz turystyki. Kol . Marek Ciechanowski wręczył okolicznościowy grawer ton i podziękował za lata współpracy.