Uchwała nr.1 z dnia 30.12.2020


Zarząd Dolnośląskiej Izby Turystyki  w głosowaniu jawnym, na posiedzeniu zorganizowanym on-line w dniu 29-30.12.2020r. postanowił przyjąć w poczet członków DIT z dniem 1 styczeń 2021 firmę : Biuro Usług Turystycznych „Jolka” s.c., ul. Słowackiego 16,58- 300 Wałbrzych. Rekomendacji udzieli BP Zbigniew Staniszewski( który przekazał lokal firmie Jolka) oraz Euro 90 Travel Jelenia Góra. Składka dla nowego podmiotu wynosi 200 PLN wpisowe oraz 400 PLN składka roczna , która jest obniżona o połowę na rok 2021.W załączeniu dokumenty firmy JOLKA s.c.
Uchwała przyjęta jednomyślnie – wszyscy członkowie Zarządu DIT głosowali na TAK-czyli przyjecie w poczet członków z dniem 1.01.2021
Gratulujemy i witamy w gronie Dolnośląskiej Izby Turystyki.


Uchwała nr.2 z dnia 30.12.2020


Zarząd Dolnośląskiej Izby Turystyki  w głosowaniu jawnym, na posiedzeniu zorganizowanym on-line w dniu 29-30.12.2020r. postanowił z dniem 31.12.2020 wykluczyć z Dolnośląskiej Izby Turystyki firmę  Bus Marco Polo Wratislavia za nieopłacanie składek członkowskich III i IV kwartał 2019 roku oraz cały rok 2020.
Do firmy zostały wystosowane odpowiednie maile oraz odbyła się rozmowa Prezesa DIT z Prezesem Zarządu firmy Marco Polo ,mimo starań z naszej strony nie było pozytywnych odpowiedzi z Marco Polo.
Uchwała przyjęta jednomyślnie – wszyscy członkowie Zarządu DIT głosowali na TAK-czyli za wykreśleniem z   DIT  od dnia 31.12.2020