XXXI Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej już za nami. Zebranie odbyło  się w dniu 16.09.2020 na  Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych Partynice we Wrocławiu.

Atmosfera była od początku gorąca. Temperatura około 30 C , znakomita frekwencja, mała sala i brak dystansu społecznego , wydano przeszło 80 mandatów. Najpierw otwarcie, wybory odpowiednich Komisji : Mandatowej, Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków. Wszystkie punkty są głosowane jednomyślnie .Pytania tylko do sprawozdania finansowego, o liczbę pracowników, koszty itp. Do sprawozdania merytorycznego tylko Prezes DIT zgłasza wnioski i mówi o Bezpiecznym Dolnym Śląsku, Stady Tourach dla organizatorów turystki krajowej czy wycieczkach dla dzieci z Dolnego Śląska po Dolnym Śląsku. Reszta jakby tylko czeka na Wybory ! Po udzieleniu absolutorium dla Zarządu DOT, kol. Marek Ciechanowski podziękował pamiątkowym grawertonem już byłemu Prezesowi Pawłowi Wróblewskiemu.

I zaczyna się . Zostaje zgłoszona lista 13 osób do Zarządu DOT-u. Ale jest akcja, bo były członek Zarządu zgłasza inną listę  i w sumie mamy 24 osoby chętne do pracy w Zarządzie .

Widać podział Sali na 3 frakcje : starzy , nowi oraz neutralni . Wybory kończą się remisem i mamy nowy Zarząd , który mam nadzieję będzie pracował a nie tylko …………….

Wybory Komisji Rewizyjnej przechodzą gładko i zostaje wybranych 5 osób w głosowaniu jawnym. Przeciwko takiemu głosowaniu  jest jeden głos przeciw ( Prezes DIT) a  wybory powinny być tajne ale walne Zebranie ponoć może wszystko… 

Skład Zarządu DOT w załączniku.