23 czerwca od godz.11:30  w Sali Konferencyjnej Hotelu Europejski we Wrocławiu odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków ITRP.

Wszystko odbywało się według nowych zasad sanitarnych czyli zabezpieczono płyny dezynfekcyjne , maseczki, rękawiczki jednorazowe, długopisy oraz sala została ustawiona z zachowanie dystansu 1,5 m. Materiały promocyjne  polsko-czeskiego pogranicza dla uczestników Walnego dostarczyła Dolnośląska Organizacja Turystyczna, a długopisy i notesy Signal-Iduna.

Po otwarciu zebrania kol. Prezes ITRP wręczył pamiątkowe grawertony z podziękowaniami dla  byłych  już Prezesów Izb Regionalnych, którzy w 2019 roku zakończyli pełnienie swoich funkcji:

Krystyna Papiernik – Prezes Śląskiej Izby Turystyki w latach 2002-2019;

Andrzej Szymański – Prezes Warszawskiej Izby Turystyki w latach 2005-2019 (w zastępstwie odebrał obecny Prezes WIT)

oraz dla kol. Zbigniewa Staniszewskiego za 36 lat pracy  w turystyce (przekazuje biuro) oraz działalność w Dolnośląskiej Izbie Turystyki w latach 1992-2020 oraz w ITRP w latach 2009-2020.

Później to już tradycyjna kolej rzeczy:

sprawozdanie Zarządu ITRP za okres 12.04.2019-23.06.2020 (kol. Marek Ciechanowski omówił działania merytoryczne a kol. Skarbnik Krzysztof Mrowiec – sprawy finansowe).

Po krótkiej dyskusji oraz wystąpieniu  Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej ITRP z wnioskiem o udzielenie Absolutorium dla  Zarządu ITRP,  zaczęto głosowanie.

Udzielono Absolutorium jednomyślnie. Potem przyjęto sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Sądu Branżowego ITRP – również jednomyślnie.

Po krótkiej przerwie wrócono do planów pracy merytorycznej na następny rok. Wszystkie zaplanowane działania spotkały się z akceptacją zgromadzonych.

Tylko punkt dotyczący współpracy i przystąpienia ( jeżeli będzie taki wniosek ) KIT i WIT Poznań wzbudził dyskusję i wspomnienia historyczne.

Prezes dostał odpowiednie wytyczne w tej sprawie. Po przedstawieniu wszystkich wniosków oraz  uchwał zebranie je zaakceptowało.

W czasie wspólnego obiadu dalej były prowadzone rozmowy  dotyczące obecnej sytuacji w turystyce, pomocy od Państwa .Najwięcej emocji mieli Dolnoślązacy , gdyż od 8:00 próbowali złożyć wnioski od dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. System padł o 10:00 i dlatego mogli  wziąć udział w Walnym ITRP. Nowe wnioski będzie można składać w dniu 25 czerwiec 2020.