W dniu 06.06.2020 r. został przeprowadzony egzamin licencyjny z zakresu – Pilot Wycieczek i Rezydent Biur Podróży Dolnośląskiej Izby Turystyki we Wrocławiu przez Komisję Egzaminacyjną w składzie:

Przewodniczący Komisji –Bronisław Syposz

Członek Komisji –Adam Karpiński

Członek Komisji –Edward Bieleńko

Sekretarz Komisji –Bożena Prus.

W związku z obostrzeniami z powodu ogłoszonej pandemii COVID -19 została wprowadzona procedura on-line na platformie Skype. Egzamin odbywał się w rzeczywistym czasie i w systemie telekonferencji przy współpracy informatyka. Wszystkie części egzaminu z powodzeniem i bez jakichkolwiek problemów zostały zrealizowane. Dokumentacja egzaminacyjna została wykonana na podstawie funkcji Print Screen (obecności i przebieg ). Certyfikację DIT z powodzeniem uzyskało osiem osób.

Gratulujemy i witamy serdecznie w gronie pracowników branży turystycznej!

Zapraszamy do współpracy z organizatorami turystyki –Członkami DIT.