Szanowni Państwo,

w imieniu zespołu sztabu kryzysowego tworzonego przez ponad 30 organizacji w ramach szeroko rozumianego przemysłu turystycznego i czasu wolnego w załączeniu przesyłam apel / szczegółową informację dot.:

– aktualnej sytuacji w naszych branżach;

– propozycji bardzo szybkiego spotkania roboczego celem opracowania szczegółowego harmonogramu oraz kompleksowej koncepcji tzw. „odmrożenia” dot. naszych segmentów rynkowych;

– propozycji powołania stałego międzyresortowego zespołu z udziałem naszych przedstawicieli dot. w/w przemysłu celem opracowania dedykowanego pakietu wsparcia oraz długoterminowej strategii jego obudowy (zgodnie z modelem FILO – First In Last Out – jesteśmy segmentem, który pierwszy otrzymał ten potężny cios gospodarczy i ostatnim, który się z niego podniesie);

– konkretnych propozycji i kierunków działań w ramach dodatkowej tarczy dedykowanej naszemu przemysłowi.

Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, że nastroje i emocje wśród naszych przedsiębiorców / pracowników / dostawców / interesariuszy są dramatyczne i fatalne głównie z powodu braku jakichkolwiek perspektyw na odbudowę popytu oraz rychłe zakończenie różnych form wsparcia za strony instytucji publicznych (poziom emocji w branży możemy spokojnie porównać do sytuacji odmrożenia trzeciego stopnia kiedy to amputacja jest bardzo realna).

Wierzę zatem w imieniu naszego zespołu, że załączony dokument spotka się z Państwa najwyższą atencją i tym samym zostanie niezwłocznie też przez Państwa przeprocesowany.

Oczekując na termin spotkania pozostajemy do pełnej dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań / uwag.

Z poważaniem,

Bartosz Bieszyński wraz z zespołem sztabu kryzysowego

POBIERZ: APEL PRZEMYSŁU TURYSTYCZNEGO