Poniżej prezentujemy nasze stanowisko już po uchwaleniu SPECUSTAWY.

Jak widzicie nie ma tam już oznaczenia przy Ministerstwie Rozwoju. Chcemy doprowadzić do dalszych rozmów, gdyż ostatnie kontakty były utrudnione.

Skróciliśmy też nasze oczekiwania sprowadzając je do strategicznych kierunków na wspólną rozmowę.

Liczymy na reakcje ze strony MR.

„Szanowna Pani Minister,

Szanowni Państwo,

Jako sztab kryzysowy branż ORGANIZATORÓW TURYSTYKI / AGENTÓW TURYSTYCZNYCH / HOTELI / TARGÓW / MICE (eventy, konferencje, wyjazdy B2B) / ROZRYWKI (koncerty, festiwale, widowiska) / OBIEKTÓW WIELOFUNKCYJNYCH / PILOTÓW I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH / PRZEWOZÓW AUTOKAROWYCH / TURYSTYKI SZKOLNEJ chcielibyśmy niniejszym (szczegółowy materiał w załączeniu):

Po 1 – zapoznać wszystkich Państwa z aktualną (niestety bardzo dramatyczną) sytuacją w naszych branżach (łącznie z poziomem wypowiedzeń i średnią wartością obniżek wynagrodzeń na chwilę obecną);

Po 2 – przedstawić propozycje i kierunki dalszych prac z naszej strony dot. tzw. Tarczy 2.0. oraz zaproponować przygotowanie pakietu pomocowego odpowiadającego specyfice naszych branż – tutaj dla przykładu pilnym działaniem jest ustalenie dalszej współpracy z bankami – nie jesteśmy w stanie na ten moment otrzymać żadnych nowych kredytów obrotowych nawet pod zastaw hotelu, czy innych naszych środków trwałych. 

Po 3 – poprosić o wspólne jak najszybsze dłuższe i warsztatowe spotkanie / video – konferencję dot. przedstawionej sytuacji w załączeniu oraz kolejnym wspólnym krokom.

Jednocześnie chcielibyśmy podziękować za dotychczasowe Państwa działania, które znalazły swoje odzwierciedlenie m.in. w zastosowaniu zwrotów / wymian na voucher w naszej branży / ułatwień w  zwrocie VAT / split payment / obniżeniu podatku minimalnego dla hoteli / dostosowaniu gwarancji turystycznych do aktualnej sytuacji. 

Mamy także pełną świadomość, ile Państwo i Państwa wspólpracownicy wykonali bardzo ciężkiej pracy w ciągu ostatnich tygodni (która też cały czas trwa). 

Doceniamy ten wysiłek i bardzo go szanujemy.

Cieszymy się również z formy sektorowej komunikacji w formie video – chatów z  przedstawicielami MR ponieważ takie narzędzie bardzo dobrze uzupełnia inne formy kanały komunikacji z Państwa resortem. 

Nie mniej jednak podobnie jak to sygnalizują również inne organizacje pracodawców, czy przedsiębiorców aktualne rozwiązania zawarte w tzw. „tarczy antykryzysowej” są w naszej opinii niewystarczające pod kątem zakresu (min. wysokość konkretnych świadczeń), jak i też ich operacyjnego wprowadzenia (m.in brak abolicji ZUS dla MŚP, niewystarczający poziom dopłat do wynagrodzeń czy też wsparcia dla osób prowadzących JDG lub realizujących zlecenia / dzieła). 

Dlatego też z optymizmem odebraliśmy informację o dalszych pracach Państwa w tym zakresie (m.in. pomysł bonu 1000+, czy rozpoczęcie prac nad nowelizacją specustawy), w które to bardzo chcielibyśmy się zaangażować. 

Specyfika naszych branż polega również m.in. na tym, że jako jedne z pierwszych otrzymaliśmy potężny cios już w lutym i jako jedni z ostatnich będziemy mieli realną szansę na podniesienie się. 

Ani niepewnym ze względów bezpieczeństwa latem, ani też jesienią nie będziemy mogli nadrobić naszych kolosalnych strat. 

Miejmy tego proszę wszyscy świadomość. 

Na pewno jednym z krytycznych punktów w tym zakresie będzie postępujący głęboki kryzys gospodarczy, który będzie wpływał bardzo negatywnie zarówno na decyzje naszych klientów indywidualnych, biznesowych, czy  publicznych. 

W tym momencie m.in obserwujemy już lawinowy wzrost decyzji zakupowych dot. przenoszenia wszystkich wydatków dot. naszych usług na rok 2021.

Dodatkowo przy aktualnym zerowym poziomie przychodów i braku perspektyw w tym zakresie nasze możliwości przetrwania liczone są w godzinach i dniach, a nie w miesiącach. 

Pamiętajmy również o decyzji władz publicznych o całkowitym zamknięciu m.in. hoteli, które są podobnie jak inne nasze branże w sytuacji agonalnej. 

W związku z tym samo np. wprowadzenie vouchera nie będzie wystarczającym działaniem, które zapewni miejsca pracy naszym zespołom. 

Liczy się zatem każdy dzień i każda godzina.

W tym miejscu chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę, iż nigdy w historii naszych branż nie zebrał się tak wspólny, doświadczony i ekspercki zespół reprezentujący ok. 30 różnych organizacji.  

Jesteśmy w stanie zaproponować zatem szybkie informacje i rozwiązania dot. całego naszego sektora przemysłu uzupełniając tym samym pozostałe kanały Państwa komunikacji z naszymi branżami.

Wierzymy zatem, że tą wiedzę będziemy mogli łączyć z Państwa działaniami w  sposób bardzo sprawny w trybie codziennej współpracy i będzie to  znacząca wartość dodatnia przy kolejnych Państwa pracach. 

Z góry dziękujemy zatem za możliwość pilnego wspólnego spotkania / video – konferencji oraz jesteśmy do Państwa dyspozycji w przypadku pytań / potrzeby konsultacji.

W załączeniu przesyłamy szczegółowy dokument dot. kwestii poruszonych powyżej do wspólnego omówienia w trybie roboczym. 

Z poważaniem w imieniu sztabu,

Bartosz Bieszyński

Koordynator”