Koleżanki i Koledzy!
Przekazuję finalny dokument jaki został opublikowany i przekazany adresatom.
Dokument trafił także do Dyrektora Gabinetu Politycznego Ministra Rozwoju z mocnym postulatem spotkania roboczego.