W dniu 5 czerwca obradował Zarząd DIT. W czasie obrad podzielono obowiązki między członków Zarządu.

Podział przedstawia się następująco:

  • Marek Ciechanowski- reprezentacja na zewnątrz, kontakty z władzami wojewódzkimi oraz centralnymi,
  • Barbara Zabieglik – rzecznik prasowy, nadzór  nad biurem Izby,
  • Danuta Nawrocka – szkolenia dla członków Izby,
  • Barbara Dąbrowska – skarbnik, finanse Izby,
  • Alina Chrzanowska- rozpatrywanie skarg, TO turystyka przyjazdowa,
  • Agnieszka Korluk-  sprawy transportu, integracja Izby, współpraca TO – Agenci,
  • Grzegorz Rojek – sprawy zakwaterowania na Dolnym Śląsku, turystyka przyjazdowa.

 

Realizując Uchwały Walnego Zgromadzenia powołano Pełnomocników Terenowych:

  • Kłodzko – Edward Giecewicz,
  • Legnica-Lubin – Krystyna Kita,
  • Wałbrzych – Zbigniew Staniszewski.

Statut nasz określa, że działamy na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego oraz opolskiego.

Dalej poszukujemy kandydatów we Wrocławiu i Jeleniej Górze. Wydaje się, że powinni także zostać powołani Pełnomocnicy w Zielonej Górze i Opolu.

Zadania  Pełnomocników:

1. reprezentowanie DIT i jego członków wobec lokalnych władz,

2. integracja miejscowa (spotkania, szkolenia itp.),

3. rozszerzanie bazy członkowskiej,

4. utrzymywanie kontaktów z członkami na danym terenie.

Zgodnie z wnioskiem ustępującego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej DIT  Walne  Zgromadzenie upoważniło, aby Zarząd na pierwszym posiedzeniu rozpatrzył sprawę składek.

Po długiej dyskusji przyjęto nowe stawki kwartalne, które od 1 stycznia 2020 roku będą wynosić  200 PLN czyli 800 PLN rocznie.

Składki nasze nie były podnoszone od kilkunastu lat, a koszty utrzymania biura, pracownika, księgowości i pochodne ciągle rosną.

W dalszej części omówiono udział DIT w obchodach 10 lecia ITRP, ustalono plan posiedzeń Zarządu oraz przeprowadzono dyskusję na temat OC dla Touroperatorów.

W tej ostatniej sprawie mamy już oficjalne stanowisko Signal-Iduna, że nie mają możliwości wprowadzenia takiego produktu dla branży.