W dniu 17 maja 2019r. odbyło się Walne Zebranie Członków DIT, na które przybyło kilkudziesięciu przedstawicieli firm turystycznych i hoteli należących do Izby. Spotkanie zaszczycili również swoja obecnością zaproszeni goście w śród których byli:

  • Pan Paweł Wróblewski – Prezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej
  • Pan Alfred Wagner – z-ca dyr. Biura Promocji i Turystyki UM  Wrocław, odpowiedzialny za turystykę
  • Pani Ewelina Bogacz-Kaniewska – kierownik Działu Usług Turystycznych UMWD Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy Wydział Turystyki.

Przed rozpoczęciem obrad wszyscy uczestnicy i zaproszeni goście mogli zapoznać się z prezentacja projektu prowadzonego przez Dolnośląską Organizację Turystyczną,  dotyczącego wspólnego promowania regionów Dolnego Śląska i Północnych Czech.

Zebranie zostało przeprowadzone w dwóch terminach ze względu na brak dostatecznej liczby uczestników. Podczas obrad każdy z Członków Izby mógł zabrać głos i przedstawić swoje propozycje z zakresu działalności DIT, jak również uwagi dotyczące pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Zarząd DIT na wniosek KR DIT otrzymała jednomyślnie Absolutorium za kadencję 2015-2019. Zarząd DIT na nową kadencję będzie liczył 7 osób a KR -3 osoby.

Ważnym punktem obrad było wręczenie nagród i podziękowań za długoletnią pracę na rzecz naszej organizacji, które zostały przygotowanie przez DOT, UMWD i DIT.

Wyróżnienia otrzymali:

Kol. Bernard Cieślawski

Kol. Edward Giecewicz

Kol. Zbigniew Staniszewski

W związku z zakończeniem pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej (10 osób), Kol. Marek Ciechanowski wręczył wszystkim upominki w postaci torby smaków Dolnego Śląska.

Zgromadzeni dokonali wyboru nowych władz Izby, Prezesem jednogłośnie przez zebranych na Walnym Zebraniu, w głosowaniu niejawnym został Kol. Marek Ciechanowski, wybrano również sześcioosobowy Zarząd oraz trzyosobową Komisje Rewizyjną.

W Zarządzie DIT poza Prezesem od 17 maj pracować będą:  Alina Chrzanowska-Buczek,  Barbara Dąbrowska,  Agnieszka Korluk,  Danuta Nawrocka-Ślażyk,  Grzegorz Rojek,  Barbara Zabieglik.

Komisja Rewizyjna będzie pracować w następującym składzie : Edward Bieleńko, Zbigniew Łabaz i  Aleksander Sobera.

Przyjęto wszystkie Uchwały dotyczące planu pracy zarządu DIT oraz spraw finansowych.

Od 17 maja 2019 będzie wprowadzona odpłatność na imprezach DIT, gdy będą koszty, a nieobecność wcześniej zgłoszona jest nieusprawiedliwiona. Dotyczy takich imprez jak: Kręgle, Zakończenie Sezonu, Wigilia czy Jajeczko Wielkanocne oraz wszelkie wyjazdy typu Study Tour.

Uchwałami Walnego Zarząd DIT może powołać pełnomocników terenowych DIT w następujących regionach: Jelenia Góra, Wałbrzych, Kłodzko, Legnica, Wrocław oraz Głogów. Zostaną oni powołani na pierwszym Zarządzie DIT w czerwcu 2019.

Dwóch pewnych kandydatów to: Zbigniew Staniszewski – Wałbrzych oraz Edward Giecewicz – Kłodzko.

Wszystkim gościom i uczestnikom zebrania dziękujemy za przybycie i aktywny udział w zebraniu, a nowo powołanym Władzom DIT życzymy dobrych pomysłów oraz pracy pełnej pasji w obszarze rozwoju turystyki w naszym regionie.

Ukonstytuował się Zarząd DIT w następujący sposób:

Marek Ciechanowski – Prezes

Barbara Zabieglik- Wiceprezes

Danuta Nawrocka –Ślazyk-Wiceprezes

Barbara Dąbrowska – Skarbnik

Alina Chrzanowska – Buczek – członek

Agnieszka Korluk- członek

Grzegorz Rojek – członek