X Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Izby Turystyki RP – Wrocław 10 maja 2018r.

W dniu 10 maja 2018 r. odbyło się X WZS-W Członków Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej, w którym uczestniczyli przedstawiciele czterech Izb Regionalnych oraz Członkowie niezrzeszeni w Izbach Regionalnych, a należący do ITRP.

Obradowano w Sali Konferencyjnej Dolnośląskiej Izby Gospodarczej we Wrocławiu. Otwierając Walne Zgromadzenie Przewodniczący Rady Krajowej ITRP  kol. Marek Ciechanowski podziękował firmom Signal-Iduna oraz Elektronicznym Systemom Sprzedaży MerlinX za pomoc przy organizacji zebrania i przekazane materiały reklamowe. Osobne podziękowania były dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Urzędu Miasta Wrocław oraz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, które dla wszystkich uczestników Walnego przekazały przewodniki po Dolnym Śląsku, albumy Smaki Dolnego Śląska oraz inne gadżety z naszego regionu.

W programie Walnego  znalazły się:

sprawozdania Rady Krajowej ITRP, Sądu Branżowego ITRP, Komisji Rewizyjnej ITRP, które zostały przyjęte przez Walne Zgromadzenie, a Rada Krajowa otrzymała na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium. Po dyskusji zmieniono Statut ITRP (przeniesiono siedzibę do Wrocławia, zlikwidowano Radę Krajową ITRP a jej zadania przekazano dla Zarządu ITRP) oraz na podstawie nowego Statutu dokonano wyboru nowych władz.

W głosowaniu tajnym jednomyślnie  wybrano kolegę Marka Ciechanowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu ITRP. Później  dokonano wyboru członków Zarządu Izby.

Nowymi członkami Zarządu Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej  zostali:

 • Andrzej Danek – NIT
 • Krzysztof Balawejder – Polbus- PKS Sp. z o.o. – Wrocław
 • Krzysztof Mrowiec
 • Krystyna Papiernik – ŚIT
 • Andrzej Szymański – WIT
 • Andrzej Żukowski -WIT

 

W dalszej części X Walnego Zgromadzenia powołano Komisję Rewizyjną ITRP w skład której weszli: Kol. Zygmunt Jóźwiak, Kol. Lucyna Sieja, Kol. Elżbieta Wrońska oraz Sąd Branżowy  ITRP, reprezentowany przez Kol. Alinę Chrzanowską – Buczek, Kol. Andrzeja Stawarskiego oraz Kol. Barbarę Zabieglik.

Podczas obrad omówiono najważniejsze sprawy dotyczące rozwoju branży turystycznej, a w szczególności możliwości wsparcia działalności Członków Izby.

Podczas obrad Uczestnicy X Walnego Zgromadzenia podziękowali za długoletnią i efektywną pracę w Izbie Kol. Aleksandrowi Gieltrelowi, któremu  nadano tytuł Prezesa Honorowego ITRP.

Nowy Zarząd na czele z Prezesem Markiem Ciechanowskim zobowiązał się do efektywnej i ciągłej pracy, mającej na celu zdynamizowanie promocji ITRP w kraju oraz zwiększenie wsparcia dla jej Członków a także, że zostanie dokonany podział na działania na szczeblu krajowym i wojewódzkim czy regionalnym.

Na pierwszym posiedzeniu Zarządu ITRP zostały rozdzielone funkcje w Zarządzie ITRP :

 • Andrzej Szymański – Wiceprezes Zarządu ITRP
 • Andrzej Żukowski – Wiceprezes Zarządu ITRP
 • Krzysztof Mrowiec- Skarbnik Zarządu ITRP
 • Krystyna Papiernik – Sekretarz Zarządu ITRP
 • Członkowie Zarządu : Kol. Andrzej Danek oraz Kol. Krzysztof Balawejder