Pracowity dzień  członków Zarządu ITRP w Warszawie.

Dnia 05.04.2018  członkowie Zarządu  ITRP (M. Ciechanowski, A Żukowski, A.Szymański) spotkali się z dyr. Krzysztofem Szusterem, który reprezentuje ZAIKS. Ustalono, że trzeba przywrócić do  życia porozumienie na mocy którego członkowie ITRP otrzymują zniżki z ZAIKSU. Od 2011 roku zaszły duże zmiany w samym ZAIKS (zmieniono stawki, ustalono nowe rabaty, są także nowe procedury podpisywania porozumień z Izbami Gospodarczymi), a porozumienie nie jest znane w dyrekcjach okręgowych, co powoduje różne komplikacje przy realizacji porozumienia. Także ITRP nie dostarczało wykazu aktualnych członków. Spawy te mają być załatwione ze strony ZAIKS do końca kwietnia, a ze strony ITRP do końca maja 2018.

Także 5.04 odbyło się spotkanie z panią dyr. Renatą Mentlewicz z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Spotkanie dotyczyło ustalenia tematyki i terminów  szkoleń w Katowicach, Warszawie i we Wrocławiu. Spotkania mają się odbyć do końca maja 2018 i będą  realizowane przy współudziale MSiT, a zwłaszcza przez pana Dominika Borka głównego specjalisty prawnego od nowej Ustawy o imprezach turystycznych. TFG ma wyjaśnić kilka kwestii dotyczących jak wypełniać nowe deklaracje, jakie stosować stawki oraz przekazać informacje o e – deklaracjach.