W dniach 09 – 10.12.2017 r. odbyło się wyjazdowe ćwiczenie terenowe Kursu Pilota Wycieczek i Rezydentów Biur Podróży Dolnośląskiej Izby Turystyki.

Trasa ćwiczenia :
Wrocław – Świdnica – Zamek Książ – Wałbrzych – Jedlina Zdrój – Nowa Ruda ( Muzeum Kopalnia Węgla) – Kłodzko – Kudowa Zdrój – Nachod – Duszniki Zdrój – Wrocław

Pierwszego dnia wyjazdu na zaproszenie Wydziału Kultury, Turystyki, Sportu i Organizacji Pozarządowych w Świdnicy mieliśmy okazję zapoznać się z najciekawszymi obiektami odwiedzanymi w Świdnicy przez turystów z Polski jak i z całego świata. Pracownicy referatu turystyki przedstawili plany rozwoju miasta w odniesieniu do rozwoju infrastruktury turystycznej. W ćwiczeniu wzięły udział 33 osoby.
Zaprezentowano wysoki poziom przygotowania sekwencji samodzielnego pilotażu i organizacji czasu wolnego.

Część prezentacji przyszli piloci przeprowadzili w językach obcych takich jak: niemiecki, włoski, hiszpański, portugalski, grecki, rosyjski, ukraiński, francuski.

Większość z uczestników ćwiczenia deklaruje przystąpienie do Egzaminu Certyfikującego DIT ( część teoretyczna) w dniu 20.01.2018r.