„Innowacje na rynku turystycznym .Przedsiębiorstwo, samorząd, nauka”

Pod taki tytułem odbyła się Konferencja Pokongresowa w Świdnicy w dniach
18/19.10.2017.

Organizatorami byli : Miasto Świdnica, Dolnośląska Izba Turystyki, Lokalna
Organizacja Turystyczna Księstwo Świdnicko-Jaworskie oraz Symbioza.

A partnerami merytorycznymi między innymi : ITRP , DOT i uczelnie
wrocławskie. Na obrady w Świdnicy zarejestrowało się przeszło 290 osób :

Samorządowcy, ludzie nauki , praktycy oraz przedsiębiorcy turystyczni. Przez
2 dni w Teatrze Świdnicki odbyło się 5 sesji podzielonych na panele oraz
prezentacje, referaty programowe czy wykłady.

DIT i ITRP prowadzili 3 panele : Kadry dla turystyki jutra w oparciu o
Ranking Szkól Wyższych kształcących na kierunkach turystycznych w 2017 roku
oraz Sektorową Ramę Kwalifikacji Zawodowych,

Czy udział przedsiębiorstwa turystycznego w programie KRD i posiadanie przez
nie Certyfikatu Rzetelności jest gwarancją dla turysty oraz kontrahentów
,że podmiot ten nie upadnie ?

Podatek VAT a opłata na TFG. Biura podróży i inne przedsiębiorstwa
turystyczne w zderzeniu z przepisami prawa. Wśród paneli stów wystąpili :
Marcin Papiernik, Andrzej Żukowski, Andrzej Szymański, Marek Ciechanowski,
Adam Stanach, Adam Karpiński, Jacek Ruszkowski, Aleksander Giertler . Panel
jak moderatorzy prowadzili : Marcin Papiernik, Andrzej Szymański oraz
Włodzimierz Banasik. Prezentację miał Jacek Ruszkowski oraz Adam Karpiński.

Pod czas wieczornej Gali rozstrzygnięto Ogólnopolski Plebiscyt Redakcji
Forum Biznesu – Przyjazna Gmina 2017. Wśród laureatów znalazło się Miasto
Jelenia Góra i Miasto Świdnica. A po wszystkich emocjach wystąpił

Łukasz Zagrobelny . Przez 2 dni w Świdnicy w obradach uczestniczyło
kilkunastu członków DIT z Wrocławia, Kłodzka, Świdnicy, Wałbrzycha czy
Jeleniej Góry oraz członkowie WIT, ŚIT. Zapraszamy za rok . Będzie więcej
warsztatów oraz czasu na dyskusję a nie tylko na wystąpienia moderatorów ,
paneli stów czy prowadzących prezentacje.