W sobotę, 11.06.2016 r. odbył się kolejny egzamin dla pilotów wycieczek i rezydentów biur podróży. Komisja egzaminacyjna nadała uprawnienia 9 osobom, które pomyślnie zaliczyły wszystkie etapy egzaminu spośród 11 zdających. Serdecznie gratulujemy!

Nowych pilotów zapraszamy do Klubu Pilotów im. Leszka Łyszczarka przy Dolnośląskiej Izbie Turystyki.