Dolnośląska Izba Turystyki i Dolnośląska Organizacja Turystyczna zapraszają na:

VI Międzynarodową Majówkę Turystyczną, która odbędzie się w dniach 13–14.05.2016 we Wrocławiu na ul Świdnickiej od Rynku do przejścia podziemnego w godzinach od 10:00 do 18:00 w piątek,Od 10:00 do 17:00 w sobotę. W programie: loteria fantowa, w której każdy los wygrywa, występy grup artystycznych, konkursy sprawnościowe i z wiedzy o Wrocławiu i Dolnym Śląsku. Prosimy wystawców o przekazanie nagród dla uczestników loterii i konkursów.

Zgłoszenia do dnia 30.04.2016r na adres e-mail:

Koszt uczestnictwa:

– dla członków DIT, ITRP, DOT i Regionalnych Organizacji Turystycznych: 700,00  zł + 23%VAT

-dla podmiotów niezrzeszonych w wyżej wymienionych organizacjach: 1100,00zł + 23% VAT

Proszę o dokonywanie wpłat z tytułem ” zaliczka za udział w Majówce” na konto DIT:
42 1090 2398 0000 0001 0399 4175

Z poważaniem,

Marek Ciechanowski

Prezes DIT