Dolnośląska Izba Turystyki i działający przy niej Klub Pilotów Wycieczek i Rezydentów Biur Podróży „południk SILESIA” byli organizatorami V Konferencji Promocji Turystyki „Bezpieczne Wakacje”, która była adresowana do wszystkich zaangażowanych w organizacji wakacyjnych imprez turystycznych.

Około 90 uczestników konferencji powitał Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Pan Jerzy Michalak. Następnie powitała zebranych Wiceprezes DIT Pani Barbara Zabieglik, która po dokonaniu prezentacji wprowadzającej kierowała przebiegiem konferencji.
W kolejności dokonywali prezentacji związanych z zagwarantowaniem bezpieczeństwa w ruchu turystycznym:
1. Państwowa Inspekcja Transportu Drogowego
Aktualnie obowiązujące przepisy w ruchu kołowym dotyczące transportu turystycznego, wymagania skierowane do przewoźników dot. bezpieczeństwa podróżnych, transfer autokarowy dorosłych i dzieci”.
2. Straż Graniczna
Aktualne przepisy celne, paszportowe, wizowe, procedury związane z bezpieczeństwem podróży samolotem”.
3. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Zanim wyjedziesz za granicę – choroby w turystyce krajowej, choroby tropikalne, profilaktyka, szczepienia zalecane i obowiązkowe
4. SIGNAL – IDUNA Ubezpieczenia
Urlopowe SOS w turystyce zorganizowanej i indywidualnej – rodzaje ubezpieczeń w turystyce indywidualnej i zbiorowej, protokół i likwidacja szkód w ruchu turystycznym i podróżniczym, rola i udział pilota wycieczki, rezydenta biura podróży, kierownika wycieczki szkolnej w likwidacji szkód
5. Dolnośląskie Kuratorium Oświaty
Aktualne przepisy dot. organizacji wypoczynku, turystyki i krajoznawstwa dla dzieci i młodzieży, rejestracja wypoczynku, sposoby nadzoru i kontroli, aktualne przepisy dotyczące kadry wychowawców i kierowników wypoczynku
6. Komenda Wojewódzka Policji
Profilaktyka bezpieczeństwa w turystyce – „Bezpieczne Wakacje”
7. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Profilaktyka bezpieczeństwa w turystyce – główne zagrożenia, aktualne przepisy dotyczące nadzoru osób kąpiących się i wypoczywających nad wodą, turyści indywidualni i wypoczynek zbiorowy
8. Instytut Rozwoju Terytorialnego”
Bezpieczeństwo rowerzysty. Działania Dolnośląskiej Polityki Rowerowej”.
Dodatkowym elementem konferencji były prezentacje:
– Klubu Podróżnika BATRA: „ Bezpieczne Indie”
– Kopalni Soli BOCHNIA: „ Prezentacja muzeum i tras turystycznych”
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele biur podróży, placówek oświatowych innych organizacji zajmujących się realizowaniem wypoczynku zbiorowego podczas wakacji.
Za pomoc w realizacji dziękujemy Dyrektorowi Wydziału Turystyki UMWD Panu Wojciechowi Bilińskiemu, a wszystkim uczestnikom życzymy BEZPIECZNYCH WAKACJI.