19 maja odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Dolnośląskie Izby Turystyki w Podziem-nym Mieście Osówka.

W czasie posiedzenia Zarząd ocenił ostatnie imprezy promocyjno-targowe w których uczestniczyli członkowie DIT. Pozytywną ocenę otrzymały nasze stoiska na: Targach Turystycznych Tourtec w Jeleniej Górze w dniach 8-9.05.2015 oraz na Kiermaszu Produktów Regionalnych i Kiermaszu Ogrodniczym w dniach 9-10.05.2015 we Wrocławiu w okolicy Hali Stulecia pod IGLICĄ. Nad oboma imprezami DIT sprawował Patronat.

Zarząd dobrze ocenił organizację V Wrocławskiej Majówki Turystycznej wraz z towarzyszącymi jej imprezami dla odwiedzających (konkursy, występy, loterie) i wieczór dla wystawców. W czasie dyskusji padły następujące wnioski :
przy następnej Majówce ma być powołany Zespół Organizacyjny, który ma przygotować:
Konkurs piosenki turystycznej dla szkół, Konkurs grillowania dla szkół gastronomicznych, trzeba lepiej wybrać zaplecze gastronomiczne dla wystawców Majówki oraz ustalić z UM Wrocław stały termin na przyszłe lata ( np. 2 lub 3 weekend maja), oraz pozyskać patrona medialnego.
Omówiono udział przedstawicieli DIT w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków ITRP, które odbyło się 15 maja w siedzibie DIT na Sali Konferencyjnej.
Dnia 16 maja odbył się już kolejny, trzeci egzamin na pilota wycieczek zagranicznych. Egzamin jest dobrowolny i odbywa się przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Zarząd DIT.
Cały program szkolenia został zatwierdzony przez DIT a szkolenie organizują firmy członkowskie z DIT według 96 godzinnego kursu z dodatkowymi wyjazdami szkoleniowymi.
Zarząd postanowił aby zachęcić nowych pilotów do wstępowania do Klubu Pilota Południk Silesia DIT zwolnić wszystkich , którzy zdali egzaminy w 2014 i 2015 roku , z opłaty wpisowej do klubu oraz z opłat za upowszechnianie wizerunku na stronie www.dit.wroc.pl
W imieniu Zarządu DIT kolega Ciechanowski Marek wręczył pamiątkowy grawer ton za działalność w Zarządzie DIT w latach 1992-2015 kol. Bronisławowi Syposzowi, który na Walnym ITRP otrzymał List Gratulacyjny od Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Powołano Komitet Obchodów XXV-lecia działalności DIT. W skład Komitetu weszli byli Prezesi DIT: Krzysztof Nowak, Henryk Zubrzycki, Andrzej Jaworski oraz obecny Prezes Marek Ciechanowski. Na przewodniczącego Komitetu powołano kol. Bronisława Syposza.
Powołano Komisję Odznaczeń , która ma zebrać kandydatury do różnych wyróżnień z pośród członków DIT z okazji XXV-lecia Izby.
Skład Komisji : Zbigniew Staniszewski, Barbara Dąbrowska , Barbara Zabieglik.
Po zakończeniu obrad wszyscy udali się na zwiedzanie Podziemnego Miasta Osówka jednej z największych atrakcji Dolnego Śląska a przewodnikiem był pan Zdzisław Łazanowski Prezes Spółki, która zarządza tą fantastyczną atrakcją turystyczną. Po zakończeniu trasy ekstremalnej Zarząd DIT otrzymał Certyfikat przejścia trasy.

Tajemnicze Podziemne Miasto w Głuszycy „Osówka” – Podziemny kompleks „Riese” („Olbrzym”)

„Osówka”, to drugi co do wielkości kompleks podziemnych budowli militarnych III Rzeszy w Górach Sowich z końca II wojny światowej. Najbardziej intrygujący odkrywców i badaczy z uwagi na daleko idące prawdopodobieństwo istnienia dalszej części korytarzy podziemnych i hal, które celowo zostały zablokowane przez Niemców. Pozostałe kompleksy rozmieszczone promieniście wokół masywu Włodarza to, Rzeczka, Włodarz, Jugowice Górne, Soboń, Sokolec.
Pod Osówką udostępniono do zwiedzania ok. 1800 m. wąskich korytarzy, poprzecinanych halami i bocznymi przejściami, tworzącymi podziemny labirynt (w układzie szachownicy). „Osówka” ma także najbardziej rozbudowany i najlepiej zachowany system obiektów naziemnych na powierzchni góry. Należą do nich tzw. „Kasyno” i „Siłownia”, oddalone od siebie o 150 m., a także składy kru-szywa, piasku i cementu oraz szyb wentylacyjny, łączący podziemia Osówki z wierzchołkiem góry. Ich istnienie potwierdza domniemanie o szczególnym znaczeniu tego obiektu.
Kasyno” jest jednokondygnacyjną budowlą liczącą 679 m2 powierzchni. Obiekt ma 50 m. długości, 14 m. szerokości, składa się z ośmiu połączonych ze sobą pomieszczeń. „Siłownia” to blok betonowy o wymiarach 29,8 x 30,3 m., składający się z pomieszczeń, do których prowadzą włazy ze stalowymi klamrami oraz zbiorniki połączone siecią rur i kanałów. Na temat przeznaczenia obydwu obiektów snute są różnego rodzaju przypuszczenia i hipotezy.
Do dnia dzisiejszego, z uwagi na brak dokumentów ,nie da się jednoznacznie określić jaki był faktyczny cel tej niezwykle kosztownej i pracochłonnej inwestycji. Uważa się, że miały się tutaj znajdować tajne laboratoria i zakłady doświadczalne nowoczesnej broni, która mogła zmienić sytuację na froncie wojny. Mniej realną wydaje się oficjalna wersja znana z niektórych dokumentów niemieckich o budowie nowej kwatery Hitlera w Górach Sowich. Być może chodziło o odwrócenie uwagi od faktycznego przeznaczenia inwestycji… Podziemia w Głuszycy w dziesięć lat po otwarciu, w roku 2006, decyzją kapituły Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej uznane zostały za najciekawszą atrakcję regionu. W rok później Polska Organizacja Turystyczna przyznała im II miejsce w konkursie na „najlepszy regionalny i lokalny produkt turystyczny” w ramach XII Targów Turystyki i Wypoczynku „Lato 2007”w Warszawie. W tym samym 2007 roku w konkursie „Hit Lata 2007” Międzynarodowych Targów Polska Sp. z o. o. w Warszawie za ofertę targową wybieraną głosami publiczności Tajemnicze Podziemne Miasto Osówka w Głuszycy zdobyło II miejsce (ustępując jedynie produktowi turystycznemu ze Słowacji). Zakład Turystyczny Podziemne Miasto Głuszyca – Kompleks Osówka otrzymał też Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej za produkt turystyczny „Tajemnicze Podziemne Miasto Osówka”. Rok 2010 to wyróżnienie Perła w koronie województwa dolnośląskiego, rok później Złoty Medal MTP Tour Salon za produkt turystyczny a ostatnio w 2015 wyróżnienie na targach Na Styku Kultur w Łodzi .
Od momentu otwarcia podziemnych tras turystycznych w Walimiu (kompleks Rzeczka, 1994r.) i w Głuszycy (1996r.) obserwujemy niebywały wzrost zainteresowania zagadkową inwestycją militarną w Górach Sowich. Pojawiło się mnóstwo artykułów prasowych, audycji radiowych, telewizyjnych, filmów, wydawnictw promocyjnych i książek. Coraz częściej przyjeżdżają tutaj ekipy filmowe by skorzystać z niezwykłej scenerii skalnych sztolni. Prowadzone są dalsze poszukiwania nie odkrytych dotąd podziemnych tuneli. Szkoda, że nie udało się natychmiast po wojnie zabezpieczyć tak wyraźnych śladów zbrodniczej działalności Niemców w tym miejscu, że nie podjęto kroków zmierzających do wykrycia tajnych dokumentów i materialnych dowodów prawdziwego celu tej inwestycji.
Zarząd DIT rekomenduje Podziemne Miasto Osówka .Przyjedź i zobacz tajemnice XX wieku.