W sobotę 16 maja, w siedzibie DIT odbył się kolejny egzamin na pilota wycieczek zagranicznych i rezydenta biur podróży, do którego zgłosiło się 18 osób, 16 przystąpiło, a 15 pomyślnie zdało.

Egzamin przeprowadziła komisja Egzaminacyjna DIT w składzie: Bronisław Syposz, Edward Bieleńko, Zbigniew Staniszewski.
Zdający egzamin ukończyli kurs organizowany przez CDKiT Oświata oraz Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu według programu zatwierdzonego przez Zarząd DIT.
Wszystkim nowym pilotom gratulujemy i zapraszamy do prac w Klubie Pilota Południk Silesia, który działa przy Dolnośląskiej Izbie Turystyki.