Dnia 15 maja w Sali Konferencyjnej DIG odbywało Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo–Wyborcze Członków ITRP. Do Wrocławia przybyli koleżanki i koledzy z Warszawy, Krakowa, Katowic, Poznania, Lublina, Koszalina, Konina oraz przedstawiciele Dolnośląskiej Izby Turystyki.

Udzielono absolutorium ustępującym władzom, przyjęto nowy program działania. W trochę skomplikowanych wyborach, gdyż głosy mają członkowie założyciele, członkowie zwyczajni oraz Izby Turystyki należące do ITRP wybrano nowe władze ITRP: Radę Krajową, Komisję Rewizyjną oraz Sąd Branżowy.
Przewodniczącym Rady Krajowej i Prezesem Zarządu ITRP na 3 letnią kadencję został wybrany kolega Marek Ciechanowski, który uzyskał 340 głosów na 343 głosy obecne na Sali obrad.