Dnia 31 marca 2015 w nowo wyremontowanym hotelu PIAST (otwarcie hotelu w dniu 18 lutego zbiegło się z przyjęciem firmy zarządzającej hotelem w poczet członków DIT) odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo–Wyborcze Członków DIT .

W zebraniu uczestniczyli następujący goście:

 • Pan Wojciech Biliński – z-ca dyr. Wydziału Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki
  Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu
 • Pan Jacek Papiernik- dyrektor Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej
 • Pan Andrzej Kulik – członek Zarządu Krajowego Rejestru Długów, Rzecznik Prasowy KRD

W imieniu ustępującego Zarządu DIT sprawozdanie za okres kwiecień 2011 do marzec 2015 przedstawił kol. Marek Ciechanowski. Skupił się na współpracy z Urzędem Marszałkowskim, DOT, Signal –Iduna, KRD i Rzetelna Firma, Dolnośląska Izba Gospodarcza, Zachodnia Izba Gospodarcza, Izba Turystyki RP, a także przedstawił jakie zadania powinny być realizowane w nowej kadencji: Kongres Turystyki Polskiej – Konferencja Przygotowawcza X 2015 i Kongres V 2016,Obchody 25-lecia DIT, Konferencja Bezpieczne Wakacje, działalność Klubu Pilota, Walne Zebranie Członków ITRP w dniu 15 maj 2015, prace nad nową dyrektywą unijną oraz „Ustawą o Turystyce”.
Wszyscy trzej goście zebrania podkreślali dobrą współpracę z obecnym Zarządem DIT i przedstawiali nowe formy współpracy, nowe inicjatywy oraz działania. Pan Andrzej Kulik z KRD wręczył dla DIT oraz Euro 90 Travel z Jeleniej Góry Certyfikaty Rzetelnej Firmy Turystycznej, gdzie oprócz standardowych wymogów trzeba uzyska rekomendacje Izby Turystyki. Certyfikat jest wspólnym dziełem Rzetelnej Firmy oraz ITRP i Izb Regionalnych.
Komisja Rewizyjna przedstawiła swoje sprawozdanie i zwróciła się z wnioskiem do Walnego Zebrania o udzielenie Absolutorium dla ustępującego Zarządu DIT. W dyskusji nad sprawozdanie dominowały następujące wątki: szara strefa a działalność pilotów, hoteli, szkół, nauczycieli czy też parafii. Zebranie ustaliło, że trzeba sprawę nagłośnić poprzez media społecznościowe wykorzystując artykuły sponsorowane w których należy przedstawiać prawa konsumentów (klientów) do pełnej ochrony oraz zagrożenia jakie mają wyjazdy organizowane jako „non profit”.
Walne Zebranie udzieliło jednomyślnie absolutorium dla Zarządowi DIT oraz przyjęło sprawozdanie
Zarządu DIT oraz Komisji Rewizyjnej DIT. Wszyscy członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz Albumy o Polsce.

W tajnych wyborach Walne Zebranie po raz kolejny wybrało kol. Marka Ciechanowskiego jednomyślnie na Prezesa DIT a na jego wniosek nowy Zarząd DIT-u w składzie:

 • Barbara Zabieglik- Wiceprezes DIT, Rzecznik Prasowy DIT
 • Danuta Nawrocka – Ślażyk – Wiceprezes DIT
 • Zbigniew Staniszewski –Wiceprezes DIT
 • Barbara Dąbrowska – Skarbnik
 • Agnieszka Świetlik-Prus – Członek Zarządu
 • Edward Giecewicz- Członek Zarządu
 • Alicja Chrzanowska- Buczek – Członek Zarządu
 • Bernard Cieślawski- Członek zarządu

Najbliższe Zebranie Zarządu DIT odbędzie się 14 kwietnia 2015 w siedzibie DIT.
Wybrano Komisję Rewizyjną DIT w składzie:

 • Zbigniew Łabaz- Przewodniczący Komisji
 • Edward Bieleńko – Członek
 • Aleksander Sobera – Członek

Przyjęto Uchwałę Programową oraz Wnioski skierowane do realizacji. Na zakończenie obrad kol. Marek Ciechanowski złożył wszystkim uczestnikom Zebrania oraz ich najbliższym życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych oraz wręczył drobne upominki: czekoladowe zajączki i pisanki. Po obradach wszyscy udali się na obiad gdzie dominowały dania i ciasta tradycyjne jakie pojawiają się na stołach wielkanocnych.