W dniach 27-29 marca w Katowicach a ściślej w Chorzowie odbyły się XXI Międzynarodowe Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego GLOB. Na wspólnym stoisku Śląskiej Izby Turystyki i Izby Turystyki RP wystawiali swoje oferty i materiały nasi członkowie .

W otwarciu Targów uczestniczył Zarząd ITRP a kol. Marek Ciechanowski w naszym imieniu życzył wszystkim wystawcom i odwiedzającym jak najlepszych efektów, umów oraz kontraktów, które zostaną zawarte w czasie targów. Podkreślił, że ITRP a wcześniej Rada Izb Turystyki uczestniczyły w Glob i są to ważne targi dla członków ITRP oraz całej branży.

W ramach pierwszego dnia członkowie Zarządu ITRP spotkali się:

Jan Bosnowić – współpraca ze Słowacją, małe, kilkuosobowe wizyty partnerskie, targi turystyczne w Bratysławie – styczeń 2016
Bożena Hirling – współpraca z Narodowym Przedstawicielstwem Węgier w Polsce
Jadwiga Walczak – przepływ informacji , zamieszczanie informacji w Wiadomościach Turystycznych przez ITRP oraz Regionalne Izby Turystyki. Poruszono problemy związane z IV Forum Agentów i Organizatorów Turystyki a zwłaszcza aby wprowadzić nową formułę tych spotkań i zwiększyć zaangażowanie wszystkich samorządów w tym wydarzeniu.

Odbyło się otwarte posiedzenie Zarządu ITRP, gdzie omówiono następujące punkty:

  1. Kongres Turystki Polskiej – ITRP widzi potrzebę odbycia Kongresu, gdyż ostatni Kongres odbył się w 2007 roku i branża turystyczna ma wiele tematów, które trzeba omówić i wprowadzić w życie. Warto też się zastanowić aby Izby Regionalne wybrały np. jeden temat i przygotowywały od A do Z. Osobny problem to sponsorzy i środki finansowe. Podkreślono, że Kongres ma być Świętem Turystyki, dlatego wszystkie podmioty, organizacje, samorządy muszą go współtworzyć i nikt nie może zostać pominięty. Zaproponowano klika rozwiązań, które maja zostać przedstawione i omówione z organizatorami Kongresu w najbliższym czasie.
  2. Przyjęto tryb i kalendarz przygotowań do Walnego Sprawozdawczo -Wyborczego Zebrania Członków ITRP, które odbędzie się 15 maja 2015 roku we Wrocławiu.
  3. Omówiono i przyjęto wykonanie budżetu ITRP za 2014 rok wraz z rekomendacją do Walnego Zebrania. Szczególnie zwrócono uwagę, że mimo małych środków ITRP działa jako organizacja ogólnopolska i była widoczna na najważniejszych targach, gdzie miała własne stoiska, wydała Kalendarz, przeprowadziła kolejną edycję Konkursu Touroperator Roku, uczestniczyła we wszystkich ważnych naradach czy Komisjach Sejmowych dotyczących TFG, Ustawy o Usługach Turystyki czy też innych.

W drugim dniu Targów – odbyło się spotkanie Zespołu ds. turystyki młodzieżowej w którym udział brała kol. Teresa Wilk. Przedstawiono przyjęty i podpisany Regulamin przez 3 organizacje, które powołały Zespól. Omówiono sprawozdanie Zespołu za lata ubiegłe. Najbliższe lata to edukacja naszych biur aby dobrze stosować prawo obowiązujące w turystyce a zwłaszcza przepisy dotyczące turystyki młodzieżowej. Efekty zostaną podsumowane na najbliższym Tour Salonie w Poznaniu.
O godz. 14.00 odbyło się spotkanie z Ambasadorem Malezji w którym uczestniczyli: Kol. Krystyna Papiernik, kol. Aleksander Giertler , kol. Jacek Ruszkowski. Nasi przedstawiciele byli bardzo aktywni i zaproponowali aby zorganizować wyjazd studyjny do Malezji, gdyż ten kraj ma bardzo wiele do zaoferowania a w Polsce nie jest tak popularny jak pobliska Tajlandia czy Singapur.
Dużo odwiedzających i pytających o oferty. Przyczyniła się do tego relacja na żywo prowadzona z Targów przez Radio Katowice. Należy stwierdzić, że targi były bardzo udane pod względem frekwencji potencjalnych klientów a także dopisali wystawcy i goście zaproszeni.

M.C.