Poniżej znajda Państwo pismo Polskiej Izby Turystyki, Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej wysłane do Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Pismo w formacie .pdf