Dnia 20.05.2014 we Wrocławiu odbyło się wspólne posiedzenie Zarządów IT RP i DIT.
Tematyka dotyczyła spraw organizacyjnych i merytorycznych, dotyczących samorządu gospodarczego.

Miedzy innymi omówiono:

 • sprawa Vat od zaliczek , odpowiedź z MF potwierdza ,że należy się nam szczególna procedura VAT-Marża ale zaraz po tym jest zaprzeczenie ,że od zaliczek jednak mamy płacić VAT i mamy to robić na podstawie kalkulacji itp. ( gdy nie ma wszystkich danych : ile osób, kursy walut, czy impreza dojdzie do skutku , jaki transport itp.).Postanowiono, że należy ten temat dalej kontynuować i wystąpić do MF z pismem ,ze nie ma możliwości wyliczenia Vat-u od zaliczek i doprowadzi to tylko do mnóstwa korekt w rozliczeniach z Urzędami Skarbowymi
 • udział IT RP wraz z Regionalnymi Izbami na Targach Turystycznych w Polsce oraz podział gdzie powinno być stoisko ITRP a gdzie stoiska Regionalne z możliwością wystawienia się dla członków z innych Izb Regionalnych na zasadzie małej odpłatności
 • zgodzono się ,że należy wydać Certyfikat IT RP dla wszystkich członków IT RP
  -wyjazd do Ślesina w ostatni weekend czerwca, zapadła decyzja ,że nie odbędzie się tam żadne
  posiedzenie Rady czy Zarządu ITRP a wyjazd będzie indywidualną sprawą członków ITRP, biuro ITRP będzie rozsyłać informacje o możliwości wyjazdu so Ślesina
 • -współpraca zagraniczna na kierunkach wschodnich –Kazachstan, Uzbekistan , Tadżykistan należy ją kontynuować ale trzeba omówić jej zasady z naszymi partnerami zagranicznymi a zwłaszcza skład biur wyjeżdżających aby z tych kontaktów były efekty dla strony zapraszającej a nie tylko wycieczka dla kliku osób z Polski
 • rewizyta touroperatorów z Filipin , ma się odbyć na zasadach wzajemności czyli tyle samo osób , taki sam czas pobytu a koszty i program mają przygotowywać i pokrywać biura uczestniczące w wyjeździe na Filipiny
 • powołano i zatwierdzono skład osobowy Komisji ITRP ds. pilotów, przewodników i rezydentów:
  1. Bronisław Syposz – Dolnośląska Izba Turystyki : Przewodniczący
  2. Edward Bieleńko – Dolnośląska Izba Turystyki
  3. Jacek Ruszkowski – Śląska Izba Turystyki
  4. Marian Zapa – Śląska Izba Turystyki
  5. Krzysztof Borkowski – Krakowska Izba Turystyki
  6. Leszek Mazanek – Krakowska Izba Turystyki
  7. Barbara Bieniek – Krakowska Izba Turystyki
  8. Tomasz Łopuszyński – Krakowska Izba Turystyki
  9. Sławomir Pasternak – Krakowska Izba Turystyki
  10. Barbara Bukowska – Warszawska Izba Turystyki

Na zakończenie omówiono sprawy bieżące oraz udział przedstawicieli IT RP na spotkaniach w MSiT (kwalifikacje do zawodów w turystyce), mini-debaty Konsumenckiej w Warszawie 10.06.2014, Forum Innowacji 27-28.05.2014 oraz obchody XV-lecia NIT – 26.05.2014.