W dniu 24.01.2014 odbyła się konferencja „Bezpieczny Autokar – 2014”
Organizatorem spotkania była Dolnośląska Izba Turystyki i członek Zarządu Bernard Cieślawski.

Współorganizatorzy to:

 1. Rafał Marek – Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Ewelina Bogacz-Kaniewska – Wydział Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
 3. Dariusz Tarnawski – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Osobowych
 4. Leszek Konefał – Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
 5. Grzegorz Kozyra – Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego we Wrocławiu
 6. Krzysztof Babiś – Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego we Wrocławiu
 7. Iwona Szwed – Biuro Prawne ARENA 561
 8. Paweł Szwed – Biuro Prawne ARENA 561
 9. Agata Charczuk – Belgian Bus Sales
 10. Tomasz Wojtowicz – VOLVO Truck Center Polska

Przed rozpoczęciem konferencji jej uczestnicy zostali zapoznani z mobilnym systemem audio informacji turystycznej, który ułatwiając pracę pilota wycieczek jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo turystom w pojeździe.
Następnie już w trakcie konferencji, zagadnienia prawne w transporcie autokarowym referowali przedstawiciele Biura Prawnego Arena 561.
W przerwach między wystąpieniami Prezes DIT marek Ciechanowski wręczał Certyfikaty na rok 2014 biurom zrzeszonym w DIT, które terminowo opłacały składki.
Kolejne prezentacje przeprowadzali przedstawiciele VOLVO, Inspekcji Transportu Drogowego i WRD Komendy Wojewódzkiej Policji.
Sponsorowali naszą konferencję:

 • VOLVO Truck Center Polska
 • Belgian Bus Sales
 • SIGNAL-IDUNA Polska S.A.

Zebrani zapoznali się z aktualnymi przepisami o przewozach osobowych oraz metodami kontroli pojazdów i dokumentacji przez ITD i policję drogową.
Zarząd DIT podobne spotkania będzie przeprowadzał corocznie w trosce o bezpieczeństwo turystów. Uzgodniono stałą współpracę z ITD i policją drogową w zakresie informowania i kontroli.
Godna podkreślenia jest stała gotowość do współpracy ze strony naszego strategicznego partnera, firmy SIGNAL – IDUNA Polska S.A.