Wychodząc na przeciw potrzebom branży i oczekiwaniom klientów biur podróży, Dolnośląska Izba Turystyki powołała Komisję egzaminacyjną ds. pilotów i rezydentów biur podróży. Komisja opracowała podstawowe dokumenty normujące szkolenie i egzaminowanie kandydatów na pilotów i rezydentów.

Na naszej stronie internetowej (www.dit.wroc.pl), w zakładce „Piloci” zainteresowani znajdą potrzebne informacje i dokumenty niezbędne do uzyskania uprawnień.
Postanowiono utworzyć w Dolnośląskiej Izbie Turystyki wykaz (za zgodą zainteresowanych) pilotów wycieczek posiadających aktualne uprawnienia. Prawo do wpisu będą także posiadać osoby, które ukończą kurs i pozytywnie przejdą egzamin przed komisją egzaminacyjną DIT.
Wszystkie działania prowadzone są w celu przygotowania wykwalifikowanej kadry do pracy w biurach podróży DIT oraz tych wszystkich, które chcą profesjonalnie obsługiwać swoich klientów.