Za nami kolejna edycja regat kajakowych organizowanych przez Fundację Pro Culturae Bono, Hotel Tumski i Zamek Kliczków. Dobrym duchem imprezy, jak zwykle, był Pan Zbigniew Pasieka, który sprawnie przeprowadził zawody również w nich startując.

Wśród 17 załóg 15 miejsce zajęła reprezentacja DIT w składzie Przemysław Nowicki i Mieczysław Modliński.
Wszyscy uczestnicy regat zostali nagrodzeni medalami za sportową walkę na, wzburzonych przez policyjną motorówkę, wodach Odry. Po zawodach na wszystkich czekał poczęstunek przygotowany przez załogę Barki Tumskiej. Wodniacy zadeklarowali spotkanie za rok w rozszerzonym składzie.
Na pewno nie zabraknie załogi DIT i stale pływającej w regatach załogi Biura Podróży LIDO.