Dnia 1.07.2013 w siedzibie Dolnośląskiej Izby Turystyki odbyło się spotkanie przedstawicieli KRD, Rzetelnej Firmy oraz IT RP i DIT. Samorząd gospodarczy w turystyce reprezentowali: Marek Ciechanowski –Wiceprezes IT RP, Prezes DIT i Mieczysław Modliński – kierownik biura DIT. KRD był reprezentowany przez pana Andrzej Kulika – Pełnomocnika Zarządu KRD ds. PR Rzecznika Prasowego oraz przez pana Waldemara Sokołowskiego – Prezesa Zarządu Rzetelna Firma.

W czasie wymiany zdań i poglądów ustalono następujące fakty i konkluzje:

  • KRD i Rzetelna Firma za swoje usługi pobierają stosowne wynagrodzenie o czym każdy podmiot korzystający z tych usług jest informowany. Odpłatność usług KRD wynika wprost z Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Certyfikat Rzetelności dla przedsiębiorców korzystających z usług KRD jest bezpłatny.
  • KRD informuje ,że w stosunku do branży turystycznej używa określeń ,że posiada w swoich rejestrach tyle i tyle firm zadłużonych tj. biur podróży i agencji turystycznych czyli nie może stwierdzić aby wszystkie z nich znajdowały się w Centralnym Rejestrze Organizatorów i Pośredników Turystycznych
  • KRD stwierdza, że przekazuje do prasy, na ich zapytania: ile biur i agencji jest w rejestrach, oraz na ile są one ogólnie zadłużone, ale nie może ponosić odpowiedzialności za tytuły prasowe typu: co dziesiąte biuro podróży jest zadłużone lub wiele biur podróży może zbankrutować. Takie tytuł, to już sprawa poszczególnych redakcji czy też dziennikarzy prasowych.
  • KRD będzie przesyłał do wiadomości DIT informacje, które są dla prasy a dotyczą branży turystycznej w Polsce.
  • KRD opracuje i przekaże dla branży szczegółową informację dotyczącą całej procedury wpisywania i wykreślania podmiotów do swojego rejestru.
  • Krajowy Rejestr Długów i Rzetelna Firma podtrzymują deklarację złożoną w sierpniu 2012 roku podczas spotkania z kierownictwem PIT wspólnego opracowania ze środowiskiem turystycznym certyfikatu rzetelności dla biur podróży, który opierałby się na większej liczbie kryteriów niż tylko brak wpisu o zadłużeniu w KRD. Takimi dodatkowymi punktami mogłyby być: wysokość gwarancji na rzecz klienta, ilość lat na rynku, rekomendacja Izby Turystycznej.
    Byłyby to wtedy wspólny Certyfikat. Jednocześnie taki Certyfikat mógłby być opłacany na innych i korzystniejszych zasadach
  • IT RP i DIT zaproponowały aby KRD i Rzetelna Firma włączyły się w Konkurs Touroperator Roku.

Na tym spotkanie się zakończyło.