W dniach 17- 21.04.2013 roku Dolnośląska Izba Turystyki, wspólnie z Dolnośląską Organizacją Turystyczną i Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zorganizowała misję gospodarczą do Petersburga, na zaproszenie Gubernatora Obwodu Leningradzkiego i Konsula RP w Petersburgu.

DIT reprezentowali przedstawiciele biur podróży: EURO 90 TRAVEL, LIDO, TOP-SKI, PROFI-TOUR, LEO Sp. z o.o. i EURO-BUS, które zabezpieczyło wyjazd pod względem logistycznym.
Wszyscy biorący udział w tym przedsięwzięciu mieli możliwość prezentacji swoich firm na targach LENTRAVEL 2013, gdzie gospodarze przygotowali dla Dolnego Śląska specjalne stoisko.
Atrakcyjność naszej oferty sprawiła, że stoisko w ciągu dwóch dni targowych przeżywało istne oblężenie. Istotne było, że turyści mogli się z nami porozumiewać w języku rosyjskim, dzięki naszym koleżankom Kasi Wróblewskiej i Maszy Szabałowskiej.
Uwieńczeniem misji był workshop zorganizowany na terenie konsulatu RP dla rosyjskich biur podróży. Otwarcia spotkania dokonał Prezes DIT Marek Ciechanowski, wspólnie z Dyrektorem rosyjskiego POITU Andrzejem Sierakowskim, który specjalnie dla nas przyjechał do Petersburga.
Po rozmowach dwustronnych z przedstawicielami rosyjskiej branży turystycznej mamy nadzieję na kontynuowanie współpracy dla osiągnięcia korzystnych efektów.
Zgodnie z zapewnieniami, przedstawiciele rosyjskiej turystyki odwiedzą Dolny Śląsk aby przekonać się o zaletach naszego regionu. Strona polska uważa Federację Rosyjską za jednego z najlepszych partnerów handlowych.
O przebiegu współpracy będziemy informować naszych członków.