W dniu 21 listopada w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie w ramach pracy powołanego przez ITRP, PIT i PITM Zespołu ds. Wypoczynku i Turystyki Szkolnej Dzieci i Młodzieży.

Kolejna z konferencji była owocem dotychczasowych prac komisji i kolejnym krokiem w poszukiwaniu rozwiązań mających na celu współpracę różnych służb, ujednolicenie przepisów dotyczących wypoczynku dzieci i wypracowanie rozwiązań oraz modeli działania.
Podczas spotkania zaplanowane zostały trzy panele dyskusyjne:
1. Dotyczący transportu drogowego – zaproszonym gościem był mł. inspektor Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji.
Poruszane tematy dotyczyły w szczególności procedur kontroli autokarów, wypracowania wspólnych procedur w skali całego kraju
2. Dotyczący zachowań uczestników wyjazdów dla młodych ludzi uznawanych za patologiczne i niezgodne z prawem . – zaproszonymi gośćmi byli przedstawiciele Wydziału d.s. nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji KGP.
Podczas spotkania omówione zostały podstawowe zachowania nieletnich, omówione zasady reagowania i dopuszczalne granice reakcji opiekunów i kierownika placówki. Wynikiem tego panelu jest deklaracja opracowania wytycznych przez Wydział Prewencji dotyczących zachowania się i przepisów prawnych nie tylko w kraju ale też w krajach Europy.
3. Dotyczący współdziałania Sanepidu i Straży Pożarnej z organizatorami Wypoczynku dzieci i Młodzieży. – goście Naczelnik Departamentu Promocji Zdrowia, Biostatyki i Analiz, Dyrektor Wydziału Higieny Dzieci i Młodzieży oraz Z-ca Dyrektora Biura Rozpoznawania zagrożeń z Komendy Głównej Straży Pożarnej.
Omawiane tematy dotyczyły przywróceni a opinii sanepid dla obiektów goszczących grupy dzieci i młodzieży oraz rozważenia terminu ważności protokołu i opinii ppoż. Zgodnie wszystkie strony ustaliły konieczność zmian w obowiązujących przepisach i wyraziły chęć współpracy.
Zaproponowano też zredagowanie poradnika dobrych praktyk w turystyce dzieci i młodzieży, który swoim zasięgiem objąłby wszystkie województwa i został przekazany dyrektorom szkół, kuratoriom i placówkom wychowawczo opiekuńczym oraz biurom podróży w całym kraju.
Szczegółowe relacje i informacje ze spotkania przedstawione zostaną członkom DIT w piśmie podsumowującym konferencję.
Przedstawicielami DIT na tym spotkaniu byli; pisząca to sprawozdanie Jagienka Świetlik Prus oraz Olek Sobera.