W uroczystej oprawie wnętrz Opery Wrocławskiej, w dniu 29.05.2012 odbyło się XIX Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
DIT reprezentował Prezes Marek Ciechanowski, który otrzymał rekomendację Zarządu do władz DOT. W wyniku przeprowadzonych wyborów został on wybrany w skład Zarządu.
Znając zaangażowanie Marka Ciechanowskiego w sprawy dotyczące rozwoju turystyki na Dolnym Śląsku, należy uznać ten wybór za dobrze służący współpracy naszych organizacji.