Rejestr Dłużników ERIF nawiązał współpracę z Dolnośląską Izbą Turystyki (DIT). Izba to niezależne stowarzyszenie biur podróży, agencji turystycznych, hoteli, pensjonatów, przewoźników oraz księgarni turystycznych. DIT będzie rekomendował wśród swoich członków rozwiązania w zakresie prewencji i windykacji oferowane przez Rejestr Dłużników ERIF.

Jeszcze w marcu 2012 r. odbyła się specjalna prezentacja dla członków DIT, na której przedstawiciele Rejestru Dłużników ERIF (należącego do Grupy Kapitałowej KRUK) omówili podstawowe zasady wykorzystania biur informacji gospodarczej w praktyce.

„Biuro informacji gospodarczej skutecznie motywuje do spłaty należnych zobowiązań. To bardzo efektywne narzędzie wspierające przedsiębiorców w dbaniu o płynność finansową i bezpieczeństwo płynące z terminowego regulowania faktur przez kontrahentów. Jesteśmy pewni, że narzędzia naszego biura pomogą także członkom DIT. To szczególnie ważne biorąc pod uwagę trudną w tym roku sytuację branży.” – mówi Edyta Szymczak, Prezes Zarządu Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A.

Rejestr Dłużników ERIF przygotował ofertę handlową dla firm z branży turystycznej zrzeszonej w Dolnośląskiej Izbie Turystyki. Oferta jest oparta o upust cenowy przy zakupie abonamentu na usługi biura.

„Terminowe regulowanie należności przez klientów i kontrahentów często może stanowić o być albo nie być przedsiębiorstwa. Dlatego cieszymy się, że nasi członkowie pozyskali w Rejestrze Dłużników ERIF silnego i wiarygodnego partnera, który wesprze ich w dbaniu o bezpieczeństwo finansowe kierowanych przez nich biznesów” – podsumowuje Marek Ciechanowski, Prezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Turystyki.

Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. to jedno z trzech działających w Polsce biur informacji gospodarczej. Jego zadaniem jest przyjmowanie, przechowywanie oraz ujawnianie informacji gospodarczych o dłużnikach posiadających zaległe zobowiązania, a także o podmiotach, które terminowo regulują zobowiązania. Zamieszczenie informacji w Rejestrze Dłużników ERIF może utrudniać lub uniemożliwiać dłużnikom korzystanie z produktów bankowych, uzyskiwanie pożyczek, zakupów ratalnych czy zawieranie umów z dostawcami usług np. telekomunikacyjnych. Rzetelni płatnicy mają natomiast możliwość potwierdzenia swojej wiarygodności finansowej. Po wejściu w życie nowej ustawy z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych informacje o nierzetelnych płatnikach może, przy zachowaniu warunków opisanych w ustawie, zamieszczać praktycznie każdy przedsiębiorca i konsument.. Rejestr Dłużników ERIF współpracuje z przedsiębiorstwami telekomunikacyjnymi i instytucjami finansowymi oraz firmami z sektora MŚP różnych branż gospodarki. W gronie klientów Rejestru Dłużników ERIF znajdują się również. fundusze sekurytyzacyjne, jednostki samorządu terytorialnego i spółki prawa handlowego działające na rzecz gmin.

Dolnośląska Izba Turystyki działa od dnia 19.02.03 r. To niezależne stowarzyszenie biur podróży, agencji turystycznych, hoteli, pensjonatów, przewoźników oraz księgarni turystycznych. W sumie izba zrzesza 82 członków. Działalność statutowa DIT polega przede wszystkim na: reprezentowaniu i ochronie interesów członków Izby; dążeniu do rozwoju turystyki; organizowaniu działań i współdziałaniu w przedsięwzięciach zapewniających dogodne warunki rozwoju gospodarki turystycznej; współpracy z organami samorządowymi i rządowymi w zakresie planowania i realizowania działalności turystycznej; kształtowaniu i upowszechnianiu zasad etyki w działalności gospodarczej członków Izby; podnoszeniu poziomu i kultury obsługi klientów; integrowaniu środowiska osób prowadzących działalność gospodarczą oraz organizowaniu ich spotkań o charakterze szkoleniowym, kulturalno – oświatowym oraz poświęconych wymianie doświadczeń; na dążeniu do zrzeszenia w Izbie wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie turystyki i innych podmiotów, które zainteresowane są rozwojem turystyki; na prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie promocji, kursów, szkoleń, edukacji turystycznej oraz na uczestnictwie w innych przedsięwzięciach koncentrujących się wokół turystyki.

Więcej informacji:
Łukasz Narożny – KRUK S.A. – tel. 71 79 02 170, e-mail:
Michał Pułka – KRUK S.A. – tel. 71 79 02 170, e-mail:
Iwona Słomska – KRUK S.A. – tel. 71 79 02 998, e-mail: