Sezon letni zakończony a zimowy się dopiero rozpoczyna. Listopad jest miesiącem gdzie czas na podsumowania i snucie planów na przyszłość. Dnia 6 listopada 2009 w hotelu DIAMENT we Wrocławiu członkowie DIT wyznaczyli sobie bardzo długi pracowity dzień.

Nad wszystkim poczynaniami patronat sprawował Signal-Iduna dlatego też było bezpiecznie
i obeszło się bez żadnych szkód i nieszczęśliwych wypadków.
W godzinach 12,00-14,00 odbyła się giełda turystyczna na której członkowie DIT prezentowali swoje oferty na sezon zimowy-wyjazdy na narty/ Austria, Włochy, Francja, Czechy/, zimowiska a także ciepłe kierunki Egipt i Izrael. Wystawiało się kilka biur a najlepiej prezentowała się silna ekipa z BP Remedium z wielkim banerem i materiałami. Dobrze przygotowani również byli BP Panorama ,Promotion Club i JAN-TOUR Jawor. Każdy z odwiedzających mógł dostać odpowiednie materiały reklamowe oraz porozmawiać w cztery oczy o finansach.

Następnie rozpoczęła się konferencja „BEZPIECZNY AUTOKAR”. Współorganizatorami byli Inspekcja Transportu Drogowego i KW Policji we Wrocławiu. W spotkaniu uczestniczyli:
Inspektor Wojewódzki ITD. – pan Adrian Gierczak, Kierownik Oddziału ITD Wrocław-pan Mariusz Mamczar ,Podinspektor KWP WRD- pani Marzena Graczyk, Przedstawiciel Kuratorium Oświaty i Wychowania –pan Marek Janiak oraz przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego z Wydziału Turystyki – pani Ewelina Bogacz – Kaniewska.
W trakcie konferencji po krótkich wystąpieniach gości dotyczących statystyk, jakie dalej są mankamenty i uchybienia przewoźników, najczęstsze przewinienia, ile mandatów itp.
Rozpoczęła się dyskusja .Wystąpienia były emocjonalne , pytano kto będzie płacił , jeżeli
zabrano dowód rejestracyjny, wycieczka nie wyjechała a później na stacji diagnostycznej okazało się, że kontrolujący nie miał racji. Padały także bardzo fachowe pytania jak wykreślać czas wolny, karty urlopowe i wiele zagadnień z kuchni transportowej.

Najważniejsze ustalenia konferencji to:

  1. zaproszenie przedstawiciela DIT do udziału w Platformie Transportowej działającej przy ITD. – naszym przedstawicielem będzie kol. Bernard Cieślawski
  2. napisanie nowego porozumienia miedzy Marszałkiem Województwa a ITD tak,
    aby funkcjonariusze mieli imienne upoważnienia do kontrolowania pilotów
    wycieczek, wspólne kontrole ITD i pracowników Wydziału Turystyki Urzędu Marszałkowskiego wraz z ochotnikami delegowanymi przez DIT
  3. praca na linii ITD- DIT musi być ciągła a nie okazjonalna

Na zakończenie wszystkim uczestnikom przedstawiciele ITD wręczyli płytki DVD z informacjami „BEZPIECZNY AUTOKAR” oraz zaapelowali ,żeby częściej odwiedzać ich stronę www.witd-wroclaw.pl na której są wszelkie nowości oraz zmiany przepisów.

W czasie krótkie przerwy uczestnicy mieli okazję zwiedzić hotel Diament.

O 16,15 rozpoczęła się prezentacja oferty Signal-Iduna. Firma ubezpieczeniowa
była reprezentowana przez Prezesa Zarządu Signal-Iduna pana Adama Pustelnika, dyr. Oddziału Regionalnego we Wrocławiu pana Sławomira Sobotkę,
oraz pracownice pionu ubezpieczeń turystycznych-panią Agnieszkę Filipek i Katarzynę Stanossek. Otwierając tą część narady Prezes DIT Marek Ciechanowski
przedstawił stanowisko Zarządu , że Signal -Iduna jest strategicznym partnerem dla DIT,
że ta współpraca trwa już kilka lat i daje wymierne efekty dla obu stron. W chwilę później
nastąpiło podpisanie porozumienia miedzy DIT a Signal –Iduna na następne lata. Podpisy w obecności wszystkich uczestników złożyli Prezesi Signal-Iduna i DIT. Pan Prezes Pustelnik w swoim wystąpieniu przedstawił co wydarzyło się ostatnio w jego firmie, jakie są zmiany kadrowe, jakie podjęto kroki aby usprawnić zgłaszanie i likwidację szkód. Zapewnił ,że turystyka jest drugim filarem działania Signal-Iduna na rynku i nie mają żadnych koncepcji wycofywania się z ubezpieczeń dla biur podróży .Stwierdził, że Signal jest liderem i pozostanie nim dalej w sektorze turystyki. Omówił koncepcję działania i nowe produkty na następne lata. Przedstawił co może się wydarzyć gdy nastąpi nowelizacja
Ustawy o usługach turystycznych lub Minister Finansów zmieni rozporządzenie w sprawie stawek dotyczących polis gwarancyjnych. Stwierdził, że są na to przygotowani i na pewno będą różnicować stawki dla różnych touroperatorów – chartery, autokary czy też tylko oferta krajowa. Obecnie obowiązują takie same zasady jak w roku ubiegłym
W ramach pytań i odpowiedzi padały uwagi dotyczące likwidacji szkód, kontaktu personalnego z odpowiedzialnymi pracownikami, kilka wypowiedzi było bardzo emocjonalnych, gdyż dotyczyło dzieci /uczestnicy obozów Lato 2009/.
W dalszej części Kierownik Działu Ubezpieczeń Turystycznych – pani Agnieszka Filipek
omówiła produkty ubezpieczeniowe oferowane dla turystyki ale także pakiet biuro,
hotel i wiele innych. Zapewniła ,że jak co roku członkowie DIT, którzy spełniają formalne warunki, otrzymają 10% ZNIŻKI NA POLISY GWARANCYJNE, 15% ZNIŻKI NA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW I WŁAŚCICIELI BIUR PODRÓŻY.

W trakcie spotkania rozdano potrzebne druki i wnioski do złożenia na polisę gwarancję
oraz ogólne warunki poszczególnych ubezpieczeń.
Po zakończeniu obrad wszyscy uczestnicy udali się na przygotowany poczęstunek,
gdzie dalej trwała dyskusja o problemach polskiej turystyki.
O 19,30 wszyscy opuścili gościny hotel Diament i udali się do domów.