Realizująca założenia współpracy obu organizacji ze spotkania w Jeleniej Górze dnia
22.05.2009 odbyło się spotkanie Zarządów DOT i DIT.

Tematyka spotkania była bardzo bogata i dotyczyła żywotnych spraw w turystyce, do programu współpracy omówiono i zapisano następujące tematy:

  1. Pakiet antykryzysowy dla stabilnego rozwoju Dolnego Ślaska opracowany przez
    Zarząd Województwa Dolnośląskiego – inwestycje w turystyce
  2. Produkt turystyczny Dolnego Śląska a jego sprzedaż
  3. Study tour -Warmia i Mazury oraz Roztocze – wspólny wyjazd DOT i DIT
  4. Ocena sytuacji na rynku turystyki przyjazdowej
  5. Tworzenie nowych produktów, współpraca w budowaniu sieci sprzedaży
  6. Fundusze europejskie szansą dla branży i i samorządów
  7. Obszary współpracy DOT i DIT – oczekiwane efekty.

Uczestnicy spotkania wyrazili gotowość współpracy szczególnie w zakresie
promocji i sprzedaży produktów turystycznych Dolnego Śląska
Ze względu na duży zakres zgłoszonych propozycji postanowiono powołać
wspólny roboczy zespół , który opracuje propozycje i materiały na następne spotkania dla obu Zarządów .Przyjęto deklarację o ciągłej i systematycznej współpracy a nie tylko okazjonalnej. Następne spotkanie odbędzie się po wakacjach.