W dniach 19 – 29 kwietnia 2009 roku przebywałem w Uzbekistanie jako członek polskiej delegacji branży turystycznej, reprezentując Dolnośląską Izbę Turystyki . Delegacja liczyła 11 osób, przedstawicieli regionalnych Izb Turystyki z Katowic, Poznania, Warszawy oraz miast Chorzowa, Żywca, Tarnowa i Bielsko Białej. Delegacji przewodniczył Aleksander Giertel – Przewodniczący Rady Krajowej Izb Turystyki, obecnie Izby Turystyki RP.

Delegacja u Uzbekistanie Przebywała na zaproszenie Ministra Turystyki Uzbekistanu,. Podczas pobytu delegacja odbyła szereg spotkań z przedstawicielami władz z narodowej organizacji „Uzbektourism”, przedstawicielami i właścicielami bazy hotelowej i gestorami tej bazy z ramienia sieci hotelowych podległych „Uzbektourismowi”. Delegacja uczestniczyła w otwarciu Międzynarodowego Turystycznego Workshopu w Taszkiencie biorąc udział w konferencji prasowej, poświeconej współpracy w zakresie wymiany turystycznej i kierunków jej rozwoju oraz głównych trendów w światowej turystyce.
Polska delegacja uczestniczyła także w potkaniu w ambasadzie RP w Taszkiencie w którym udział wzięli pan Jerzy Stankiewicz Charge d’Affairs, a .i. RP, Sławomir Strzałkowski Radca Ambasady, Tamara Mizioł – Bołoz, Sekretarz Ambasady.
Podczas spotkania zwrócono uwagę na współpracę w zakresie turystyki miedzy Polską a Uzbekistanem – wymiana grup turystycznych, pobyty lecznicze oraz sprawy związane z wizowaniem dla turystów z Uzbekistanu. Zwrócono uwagę na brak bezpośrednich połączeń lotniczych miedzy tymi krajami.
W ramach pobytu delegacja uczestniczyła w spotkaniu z organizatorami Ogólnokrajowej polonijnej organizacji „Świetlica Polska”, z przedstawicielami duchowieństwa kościoła rzymskokatolickiego, oraz organizacja „Polonia” w Taszkiencie. Dużym przeżyciem były wizyty delegacji na cmentarzu żołnierzy Armii Gen. Andersa w Olmazor I, Olmazor II oraz Jangiul, gdzie zostały złożone przez grupę wiązanki kwiatów.
W ramach programu turystycznego, delegacja przebywała w Taszkiencie, Samarakandzie, Bucharze oraz Szakhrisabaz. Na miejscu mogliśmy się przekonać o wartości i znaczeniu tych miejscowości dla historii nie tylko Uzbekistanu. Podziwiając znajdujące się tam zabytki byliśmy zauroczeni i pełni podziwu, również dla tych, którzy dokonują ich renowacji i przywracają ich piękno dla współczesnych mieszkańców
Do Uzbekistanu lecieliśmy liniami lotniczymi Aeroflot z międzylądowaniem i małą przerwą w Moskwie. Podobnie przebiegł powrót delegacji do Polski.
Zainteresowanych koleżanki i kolegów z biur podróży naszego regionu współpraca z biurami z Uzbekistanu prosimy o kontakt z Dolnośląską Izba Turystyki.

Zbigniew Staniszewski