Odbyła się  konferencja  „Turystyka na polsko – czeskim pograniczu”, która  miała miejsce w dniu 11 października 2023 r. w Świdnicy. Na Konferencji było przeszło 20 osób z władz Dolnośląskie Izby Turystyki oraz Izby Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej.

Program obejmował: wykłady dra hab. prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Piotra Gryszela  – „Jak zmienia się rynek turystyczny? Trendy na polsko – czeskim pograniczu” oraz Dyrektora Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej Jakuba Feigi  – Pozyskanie środków na realizację projektów przez organizacje pozarządowe na przykładzie „Europejskiego szlaku zamków i pałaców”.

Pani Prezydent przyznała 3  wyróżnienia dla przedsiębiorców działających w sferze turystyki ze Świdnicy oraz dla Partnera tego wydarzenia, czyli dla Dolnośląskie Izby Turystyki. Wspólny obiad  zakończył  obrady.

Po Konferencji o godz. 15,00 wspólnie obradowały  Zarządy DIT oraz ITRP.

Program przewidywał następujące punkty:

1.      Podsumowanie szkoleń z MSiT w dniach 20,21.09 oraz 4 .10.2023

2.      Podsumowanie ŚDT 6.10.2023 we Wrocławiu

3.      Zakończenie sezonu oraz spotkanie opłatkowe  15.12.2023- Hotel Europejski

4.      Mistrzostwa Bollwing połączone z Posiedzeniem Zarządu ITRP – luty 2024 

5.      Partynice  21/22.10.2023 – Wielki Festyn dla Wrocławia

6.      Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze ITRP -12.kwietnia 2024  Zamek Książ

7.      XV- lat ITRP – 12 kwietnia 2024 Zamek Książ

Na następny dzień członkowie Zarządu ITRP i DIT wizytowali przyszłe miejsce obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego ITRP

w Zamku Książ  oraz salę, na której ma się odbyć Gala XV- lecia ITRP.

Po obiedzie wszyscy udali się  do swoich miejscowości.