W dniu 28.06.2023  odbyło się w Hotelu Novotel City we Wrocławiu Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia DOT. Członkowie Zarządu wraz z pracownikami biura przedstawili sprawozdania za rok 2022  oraz omówili plany DOTu na rok 2023.Zebraniu uczestniczyło około 40 członków DOT. Później Komisja Rewizyjna przedstawiła swoje sprawozdanie  oraz wystąpiła do Walnego z wnioskiem o udzielenie absolutorium  dla Zarządu. Walne jednomyślnie udzieliło absolutorium. Po zebraniu był czas na indywidualne rozmowy  przy lunchu.

W zebraniu uczestniczył kol. Marek Ciechanowski, który  prezentował część sprawozdania dotyczącą wydawnictw oraz współpracy z branżą turystyczną.