Obradujący ostatnio Zarząd DIT podjął klika tematów.

  1. Najważniejszy to – składki na 2021 w DIT.

Po dyskusji postanowiono, że składka w roku 2021 będzie również obniżona o 50% czyli będzie wynosić 400 PLN.

Taką składkę będą opłacały tylko i wyłącznie biura, które na dzień 30.12.2020 mają opłacone składki w 100% za rok 2019 i 2020.

Jeżeli będą zaległości to składka będzie wynosić 800 PLN i nie będzie żadnej obniżki.

Stan swoich składek można sprawdzić pisząc maila na adres:

2. Wigilia – postanowiono, że ze względu na stan epidemii Wigilia odbędzie się on-line. O terminie oraz na jakiej  platformie będziemy informować na bieżąco.

3. DIT w ramach ITRP przyłączył się do Polskiej Rady Turystyki, która ma wspólnie występować  do władz ustawodawczych  i rządowych w celu lepszego artykułowania potrzeb naszej branży w tym ciężkim okresie zapaści  polskiej turystyki.