W załączeniu dodajemy pismo skierowane do Premiera Mateusza Morawieckiego.

Dotyczy: Pomoc dla branży przewoźników autobusowych (z wyłączeniem komunikacji miejskiej). Analiza stanu na dzień 13 maja 2020 w kontekście uruchomienia wsparcia finansowego.

Opracowanie zostało wysłane  w dniu 19-05-2020 do:

Mateusz Morawiecki –  Premier Rządu

Dw.

1.      Jadwiga Emilewicz – Wicepremier, Minister Rozwoju

2.      Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury

3.      Andrzej Gut-Mostowy – Sekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki

  1. Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Opracowanie przygotowane przez zespół ekspercki : Dolnośląska Izba Turystyki, Krakowska Izba Turystyki, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Osobowych, Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych, Turystyczna Organizacja Otwarta, Wielkopolska Izba Turystyczna, Zrzeszenie Przewoźników Osobowych „Ziemia Sądecka” oraz niezależnych ekspertów.

Przedruk z Waszej Turystyki :